I Niedziela Wielkiego Postu    (6 marca 2022 r.)

7,30    w intencji parafii
9,30    o Boże błogosławieństwo dla Róży Różańcowej p. Przybysz za przyczyną Matki Bożej Nieustającej Pomocy
11,30    +    Zygfryda Lewandowskiego (int. syna Adama z rodziną)
11,30    +    Antoniego (10 rocz. śmierci) i Antoninę Kulig
13,30    +    Czesława Więcka (int. z ofiar pogrzebu)
17,00    +    Ryszarda Nowackiego w 3 rocz. śmierci (int. żony z dziećmi)

Poniedziałek    (7 marca 2022 r.)

17,00    +    Dariusza Rumińskiego (int. z ofiar pogrzebu)
17,00    +    Tatianę Nadstawną (int. z ofiar pogrzebu)
17,30    +    Jana i Reginę Lewandowskich, rodziców i rodzeństwo z obojga stron
17,30    +    Zbigniewa Kotkiewicza (20 rocz. śmierci)

Wtorek        (8 marca 2022 r.)
       
17,00    +    Ireneusza Rydzyńskiego (int. Zakładu Pogrzebowego Marcina Ziółkowskiego ze Steklinka)
17,00    +    Henryka Majewskiego (int. z ofiar pogrzebu)
17,30    +    Barbarę Wiśniewską (int. z ofiar pogrzebu)
17,30    +    Danutę Tomaszewską (1 rocz. śmierci)

Środa        (9 marca 2022 r.)

17,00    +    Henryka Mrugowskiego i Mirosławę Zakrzewską
17,00    +    Franciszkę i Jana Lipińskich oraz Krystynę Latos
17,30    w pewnej intencji za przyczyną św. Jana Pawła II
17,30    o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie dla Henryki w 96 urodziny

Czwartek        (10 marca 2022 r.)

17,00    +    Dariusza Rumińskiego (5 rocz. śmierci), Łucję i Józefa Grzywna oraz brata Grzegorza
17,00    +    Jana, Kazimierza, Łucję, Łucjana, Halinę, Krzysztofa i Irenę Rutkowskich
17,30    +    Henryka i Zofię Zalewskich, Sebastiana Buźko i zmarłych z rodziny
17,30    +    Wiesława Zduńskiego (int. z ofiar pogrzebu)

Piątek        (11 marca 2022 r.)

17,00    +    Jana Pitułę (10 rocz. śmierci) oraz zmarłych z rodziny (int. żony z dziećmi)
17,00    +    Mariana Balickiego (1 rocz. śmierci)
18,00    +    Jana Kuryło (1 rocz. śmierci)
18,00    +    Mariannę i Józefa oraz zmarłych z rodziny

Sobota        (12 marca 2022 r.)
   
8,00    +    Katarzynę, Stanisława i Czesława Sipak oraz Mieczysława Widła
12,00    Msza św. dziękczynna w 90 urodziny Krystyny Świątek
17,00    +    Barbarę Duszyńską (int. z ofiar pogrzebu)
17,00    +    Barbarę Wiśniewską (int. sąsiadów)

II Niedziela Wielkiego Postu    (13 marca 2022 r.)

7,30    w intencji parafii
9,30    za małżonków, którzy w marcu obchodzą rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa o umocnienie miłości i potrzebne łaski przez wstawiennictwo św. Zelii i Ludwika Martin
11,30    +    Leszka Szwajkosa (3 rocz. śmierci)
13,30    +    Wiesława Kalwarę (int. z ofiar pogrzebu)
17,00    +    Marię Bartosińską (int. z ofiar pogrzebu)