II Niedziela Zwykła    (17 stycznia 2021 r.)

7,30    w pewnej intencji za wstawiennictwem św. Zelii i Ludwika Martin
9,30    +    Mieczysława Widła oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
11,30    +    Bronisława Szwajkosa
13,30    +    Jana Mucharskiego i rodziców z obojga stron
17,00    +    Zdzisława Kowalskiego (int. syna Dariusza z żoną)

Poniedziałek    (18 stycznia 2020 r.)

7,00    w pewnej intencji za wstawiennictwem św. Zelii i Ludwika Martin
12,00    pogrzeb: Henryka Winiarska
17,00    +    Tomasza Rumińskiego (1 rocz. śmierci)
17,00    +    Reginę Rybicką (int. córki Urszuli z rodziną)
17,00    +    Genowefę Gołębiewską (int. z ofiar pogrzebu)

Wtorek        (19 stycznia 2020 r.)

7,00    w pewnej intencji za wstawiennictwem św. Zelii i Ludwika Martin
17,00    +    Mariusza Domagalskiego (int. z ofiar pogrzebu)    
17,00    +    Barbarę Bojanowską, rodziców i rodzeństwo
17,00    +    Stanisławę Matczak (int. Zakładu Pogrzebowego „Sotor”)

Środa        (20 stycznia 2020 r.)

7,00    w pewnej intencji za wstawiennictwem św. Zelii i Ludwika Martin
13,00    pogrzeb: Leszek Sobań
17,00    +    Melanię Łęgowską (z okazji Dnia Babci)
17,00    +    Zygmunta Piątkowskiego (8 rocz. śmierci)
17,00    +    Jana Hałas (int. Marii i Romana Kwiatkowskich)

Czwartek        (21 stycznia 2020 r.)

7,00    w pewnej intencji za wstawiennictwem św. Zelii i Ludwika Martin
7,00    +    Stanisława Frankowskiego (2 rocz. śmierci)
17,00    +    Teresę Zalewską (int. z ofiar pogrzebu)
17,00    o łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla wnuka Jakuba z okazji urodzin

Piątek        (22 stycznia 2021 r.)

7,00    w pewnej intencji za wstawiennictwem św. Zelii i Ludwika Martin
17,00    +    Romana Klonka (9 rocz. śmierci) i zmarłych z rodzin Klonek i Sitek
17,00    o łaskę nawróceń w rodzinie
17,00    o łaskę zdrowia dla Katarzyny i Jerzego

Sobota        (23 stycznia 2021 r.)

8,00    w pewnej intencji za wstawiennictwem św. Zelii i Ludwika Martin
8,00    +    Stanisława Piórkowskiego, rodziców z obojga stron i zmarłych z rodziny
17,00    +    Wandę i Edwarda Grodzickich
17,00    +    Iwonę Włodarczyk i Piotra Twarowskiego

III Niedziela Zwykła    (24 stycznia 2021 r.)

7,30    +    Tadeusza Pawelca
9,30    +    Mariannę Jenczewską (20 rocz. śmierci), Bolesława i rodziców z obojga stron
11,30    +    Marię Zwolińską
13,30    +    Jana i Teresę Wilmanowicz oraz Blandynę i Zygmunta Tempińskich (int. wnuczek)
17,00    w pewnej intencji za wstawiennictwem św. Zelii i Ludwika Martin