III Niedziela Adwentu        (13 grudnia 2020 r.)

7,30    w intencji parafii
9,30    za małżonków, którzy w grudniu obchodzą rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa o umocnienie miłości i potrzebne łaski przez wstawiennictwo św. Zelii i Ludwika Martin
11,30    +    Jana (47 rocz. śmierci) i Janinę Bania oraz Edwarda i Urszulę (4 rocz. śmierci) Lesickich
13,30    +    mamę Władysławę Szmigiel (8 rocz. śmierci), tatę Władysława, dziadków i zmarłych z rodziny
17,00    +    Eugenię Kolenderską (5 rocz. śmierci)

Poniedziałek    (14 grudnia 2020 r.)

6,45    w intencji parafii
17,00    +    Marię i Tadeusza Szkopek i zmarłych z rodziny
17,00    +    Michalinę Jędrzejczak (2 rocz. śmierci), Kazimierza Jędrzejczaka, Łucję i Szymona Widlińskich i zmarłych z rodziny
17,00    +    Genowefę i Władysława Gołębiewskich

Wtorek        (15 grudnia 2020 r.)

6,45    +    Antoniego i Józefa Mioskowskich oraz zmarłych z rodziny
17,00    +    Sylwię Lewandowską
17,00    +    Józefa Zyga (30 rocz. śmierci), Janinę i rodziców z obojga stron
17,00    o Boże błogosławieństwo dla Mikołaja i Pauliny

Środa        (16 grudnia 2020 r.)

6,45    +    Tadeusza Nieradkę (int. z ofiar pogrzebu)
17,00    +    Jerzego, Władysławę i Bernarda Obermueller oraz Czesława i Apolonię Janiszewskich
17,00    +    Jana Jurkiewicza (int. córek)
17,00    o Boże błogosławieństwo dla Danuty i Dariusza

Czwartek        (17 grudnia 2020 r.)

6,45    +    Zytę Makowską (int. Żywego Różańca)
17,00    +    Tomasza i Krystynę Piwońskich (int. z ofiar pogrzebu)
17,00    +    Wacława i Irenę Koc oraz Czesławę Marczuk

Piątek        (18 grudnia 2020 r.)

6,45    +    Jana Szałkowskiego (int. przyjaciół syna Andrzeja)
17,00    +    Łukasza Ciżmowskiego (w rocz. śmierci)
17,00    o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla mamy
17,00    o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Darka i jego rodziny

Sobota        (19 grudnia 2020 r.)

6,45    +    Eugeniusza, Dariusza, Anastazję i Kazimierza Pszczółkowskich, Cecylię i Jana Jaroszewskich oraz Albina Wiśniewskiego
17,00    o Boże błogosławieństwo i opiekę Najświętszej Panienki w posłudze kapłańskiej dla ks. Proboszcza
17,00    +    Sławomira Świerczka
17,00    +    Ryszarda Karkosika

IV Niedziela Adwentu        (20 grudnia 2020 r.)

7,30    +    Mirosława (9 rocz. śmierci), Romana i Teresę Klonek oraz zmarłych z rodzin Klonek i Sitek
9,30    +    Teresę Bobińską (6 rocz. śmierci) oraz zmarłych z rodziny
11,30    +    Leona Perdenię (45 rocz. śmierci)
11,30    +    Stefanię i Jana Łosińskich i zmarłych z rodziny
13,30    w intencji parafii
17,00    +    Genowefę Raciniewską (12 rocz. śmierci)