III Niedziela Zwykła    (23 stycznia 2022 r.)

7,30    w intencji parafii
9,30    +    Jana i Marię Gierszewskich
11,30    +    Marię Zwolińską
11,30    +    Cecylię i Henryka Osińskich
13,30    +    Jana Kuryło (greg. 22/30)
17,00    +    Blandynę i Zygmunta Tempińskich oraz Teresę i Jana Wilmanowicz

Poniedziałek    (24 stycznia 2022 r.)

17,00    +    Jana Kuryło (greg. 23/30)
17,00    +    Stanisława Widlińskiego (int. z ofiar pogrzebu)
17,30    o Boże błogosławieństwo i łaski Ducha Świętego dla Mariana

Wtorek        (25 stycznia 2022 r.)

17,00    +    Romana Klonka (10 rocz. śmierci) i zmarłych z rodzin Klonek i Sitek
17,00    +    Zenona i Leokadię Balickich, rodziców i rodzeństwo z obojga stron
17,30    +    Jana Kuryło (greg. 24/30)

Środa        (26 stycznia 2022 r.)

17,00    +    Jana Kuryło (greg. 25/30)
17,00    +    Stanisława Studzińskiego (int. z ofiar pogrzebu)
17,30    +    Renatę Lubomską

Czwartek        (27 stycznia 2022 r.)

17,00    o Boże błogosławieństwo dla Iwony i Marcina Jaworskich oraz całej rodziny w 15 rocz. ślubu
17,00    +    Mariannę Jenczewską (21 rocz. śmierci), Bolesława Jenczewskiego i rodziców z obojga stron
17,30    +    Jana Kuryło (greg. 26/30)

Piątek        (28 stycznia 2022 r.)

17,00    +    Jana Kuryło (greg. 27/30)
17,30    +    Józefa Stankiewicza (6 rocz. śmierci), Danutę Stankiewicz i Jadwigę Żurawską (1 rocz. śmierci)
17,30    za dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota        (29 stycznia 2022 r.)

8,00    +    brata Tadeusza oraz Bogumiłę i Bolesława Pawelców
8,00    +    Teresę i Bronisława Tarkowskich, Ryszarda Tarkowskiego oraz Wiktorię Marchlewską
17,00    +    Jana Kuryło (greg. 28/30)

IV Niedziela Zwykła    (30 stycznia 2022 r.)

7,30    w intencji parafii
9,30    +    Jana Mucharskiego i zmarłych z rodziny
11,30    +    Jana Kuryło (greg. 29/30)
13,30    +    Mirosława Lewandowskiego
17,00    +    Albina Smolnego (int. z ofiar pogrzebu)