IV Niedziela Adwentu        (20 grudnia 2020 r.)

7,30    +    Mirosława (9 rocz. śmierci), Romana i Teresę Klonek oraz zmarłych z rodzin Klonek i Sitek
9,30    +    Teresę Bobińską (6 rocz. śmierci) oraz zmarłych z rodziny
11,30    +    Leona Perdenię (45 rocz. śmierci)
11,30    +    Stefanię i Jana Łosińskich i zmarłych z rodziny
13,30    w intencji parafii
17,00    +    Genowefę Raciniewską (12 rocz. śmierci)

Poniedziałek    (21 grudnia 2020 r.)

6,45    +    Sławomira Olszewskiego (10 rocz. śmierci)
17,00    w intencji parafii
17,00    +    Teresę i Henryka Zakerskich i rodziców z obojga stron
17,00    +    Genowefę Gołębiewską (int. z ofiar pogrzebu)

Wtorek        (22 grudnia 2020 r.)

6,45    +    Waldemara Babiarza (int. z ofiar pogrzebu)
17,00    +    Teodora Markota
17,00    +    Tadeusza Wiśniewskiego (w dniu imienin)
17,00    +    Stanisława Lopatę (int. Steni z rodziną)

Środa        (23 grudnia 2020 r.)

6,45    +    Krystynę Kalinowską (7 rocz. śmierci)
11,00    pogrzeb: Stanisławy Matczak
17,00    +    Wiktorię Zaleską (w dniu imienin)
17,00    +    Juliannę Hernoga (int. Zakładu Pogrzebowego „Sotor”)
17,00    +    Cecylię Witczak

Czwartek        (24 grudnia 2020 r.)

8,00    +    Albina i Mariannę Mireckich oraz Adama i Czesława Adamskich
8,00    +    Halinę, Weronikę, Franciszka i Barbarę Szmidt, Bronisławę Zygarską, Ludwika Zielińskiego, Stefanię i Lecha Obodzińskich
22,00    w intencji parafii
22,00    w intencji parafii
24,00    +    Bogusława i Jadwigę Barczewskich i zmarłych z rodziny
24,00    o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Szymona i Huberta z okazji urodzin

Boże Narodzenie     (25 grudnia 2020 r.)

9,30    +    Annę Kozłowską (7 rocz. śmierci)
11,30    O Boże błogosławieństwo dla Asi w 9 urodziny
13,30    +    Franciszka Dynaka (10 rocz. śmierci) i rodziców z obojga stron
17,00    +    Pawła Grunenberga

Sobota        (26 grudnia 2020 r.)

7,30    +    Tadeusza Nieradkę (int. z ofiar pogrzebu)
9,30    +    Bogusława i Jadwigę Barczewskich i Zbigniewa Wróblewskiego
11,30    +    Bolesława Wesołowskiego i Leokadię Karasińską
13,30    +    Halinę Szydłowską (8 rocz. śmierci), dziadków Szydłowskich i Bukowskich
17,00    +    Władysławę, Kazimierza, Jacka i Zbigniewa Piekalskich

Niedziela Świętej Rodziny        (27 grudnia 2020 r.)

7,30    w intencji parafii
9,30    o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Aleksandry i Krystiana z okazji 30 urodzin
11,30    +    Urszulę Szatkowską i Tadeusza Aniołowskiego
13,30    +    Władysławę, Franciszka i Antoniego Samol, Krystynę i Antoniego Pawlak, Franciszkę i Pawła Koperskich oraz Marię Winczurę
17,00    +    Irenę i Henryka Gutt