IV Niedziela Wielkiego Postu    (14 marca 2021 r.)

7,30    +    dziadków Mariannę i Stanisława Błaziaków oraz Zofię i Władysława Pawelec
9,30    za małżonków, którzy w marcu obchodzą rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa o umocnienie miłości i potrzebne łaski przez wstawiennictwo św. Zelii i Ludwika Martin
11,30    +    męża Leszka Szwajkosa (2 rocz. śmierci)
13,30    o Boże błogosławieństwo dla rodziny Malinowskich oraz dla rodziców i rodzeństwa z obojga stron
17,00    +    Stanisława Jakubczyka (12 rocz. śmierci)

Poniedziałek    (15 marca 2021 r.)

12,00    pogrzeb: Marian Balicki
14,00    pogrzeb: Janusz Porzuczek
17,00    +    wujka Jana Dula
17,00    +    Henrykę Winiarską
17,30    +    Czesława i Stanisławę
17,30    +    Danutę Tomaszewską (int. pracowników PKP)

Wtorek        (16 marca 2021 r.)

17,00    +    Dariusza Rudewicza (int. pracowników Urzędu Marszałkowskiego)
17,00    o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Renaty
17,30    +    Kazimierę Podsiedlik (z okazji imienin), Stanisława Podsiedlika i rodziców z obojga stron
17,30    +    Juliana Krzewińskiego

Środa        (17 marca 2021 r.)

10,00    pogrzeb: Karolina Kasprzak
17,00    o Boże błogosławieństwo dla Janiny w 83 urodziny
17,00    +    Monikę (z okazji urodzin) i zmarłych z rodziny
17,30    +    Zbigniewa (z okazji imienin)
17,30    +    ks. Tadeusza Nowickiego

Czwartek        (18 marca 2021 r.)

17,00    +    Krzysztofa Wulczyńskiego oraz Feliksę i Władysława Wulczyńskich
17,30    +    Józefa Łopińskiego

Piątek        (19 marca 2021 r.)

17,00    +    Józefa i Helenę Mariańskich
18,00    +    Józefa i Genowefę Raciniewskich
18,00    +    Stanisława i Czesławę oraz zmarłych z rodziny Florkowskich

Sobota        (20 marca 2021 r.)

8,00    w intencji parafii   
17,00    +    Mirosława Wołodko (int. żony Małgorzaty)
17,00    +    Helenę Januszewską
17,00    +    Pelagię i Józefa Rutkowskich (z okazji urodzin i imienin), Michała i Zofię Deperas, Bronisława Lewandowskiego, Danutę i Wiesława Poprawskich

V Niedziela Wielkiego Postu    (21 marca 2021 r.)

7,30    w intencji parafii
9,30    +    Analidę Wójtowicz (w 5 rocz. śmierci) oraz zmarłych z rodzin Walterskich i Ordaków
11,30    +    Waldemara i Krzysztofa Babiarz
11,30    o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla syna Krzysztofa w dniu urodzin
13,30    +    Józefę, Juliana, Józefa i Franciszka Buchalskich
17,00    +    rodziców Helenę i Gabriela Łukasiewicz, brata Jerzego i zmarłych z rodzin Łukasiewiczów i Polaków