IV Niedziela Wielkiego Postu    (27 marca 2022 r.)

7,30    +    Lecha Głuszkowskiego (int. żony Mirosławy z dziećmi i siostry Emilii)
9,30    +    Czesławę Mucharską (1 rocz. śmierci)
11,30    +    Kazimierza Frygier (int. córki Elżbiety z rodziną)
11,30    +    Antoniego Samola (17 rocz. śmierci) i zmarłych z rodzin Samol i Pawlak
13,30    w intencji parafii
17,00    +    Józefę, Juliana, Józefa i Franciszka Buchalskich

Poniedziałek    (28 marca 2022 r.)

17,00    o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Klary i całej jej rodziny
17,30    +    Wandę i Tadeusza Trzpil
17,30    +    Krystynę Ciechacką (int. z ofiar pogrzebu)

Wtorek        (29 marca 2022 r.)

17,00    +    Analidę Wójtowicz (6 rocz. śmierci)
17,00    +    Waldemara, Krzysztofa i Karolinę Babiarz oraz Helenę Zawistowską
17,30    +    Jadwigę Kostyrę (17 rocz. śmierci), Krystynę Janasik (z okazji imienin) i zmarłych z obu rodzin
17,30    +    Jerzego, Marię i Czesława Kossakowskich

Środa        (30 marca 2022 r.)

17,00    +    Annę Kozłowską (z okazji urodzin)
17,00    o Boże błogosławieństwo i opiekę Najświętszej Panienki dla Małgorzaty i jej rodziny
17,30    +    Stanisława Studzińskiego (int. z ofiar pogrzebu)
17,30    +    Zygfryda Lewandowskiego (int. syna Jana z rodziną)

Czwartek        (31 marca 2022 r.)

17,00    +    Leokadię Kajzer
17,00    +    Janinę i Jana Bania
17,30    +    Floriana Rumińskiego oraz rodziców Janinę i Antoniego Rumińskich
17,30    +    Kazimierza Oćwieja (z okazji urodzin)

Piątek        (1 kwietnia 2022 r.)

17,00    +    Pawła Nowaka
17,00    +    Eugeniusza, Dariusza, Anastazję i Kazimierza Pszczółkowskich, Cecylię i Jana Jaroszewskich, Albina i Kazimierę Wiśniewskich
18,00    +    Romualda Mariańskiego (int. córki z rodziną)
18,00    +    Wiktora Tucholskiego (w rocz. urodzin)

Sobota        (2 kwietnia 2022 r.)

8,00    Msza św. wynagradzająca za grzechy i zniewagi wobec Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
17,00    +    Kazimierza Frygier (int. Barbary Piątkowskiej)
17,00    +    Barbarę Duszyńską (int. z ofiar pogrzebu)

V Niedziela Wielkiego Postu    (3 kwietnia 2022 r.)

7,30    w intencji parafii
9,30    o Boże błogosławieństwo dla Róży Różańcowej p. Gierszyńskiej za przyczyną św. Jadwigi
11,30    +    Wiesława Kalwarę (int. z ofiar pogrzebu)
13,30    +    Zdzisława Antczaka (9 rocz. śmierci) i Antoniego Szymańskiego (4 rocz. śmierci)
17,00    +    Blandynę i Zygmunta Tempińskich, Teresę i Jana Wilmanowicz, Małgorzatę i Mieczysława Michalskich oraz zmarłych z rodziny