IV Niedziela Zwykła    (30 stycznia 2022 r.)

7,30    w intencji parafii
9,30    +    Jana Mucharskiego i zmarłych z rodziny
11,30    +    Jana Kuryło (greg. 29/30)
13,30    +    Mirosława Lewandowskiego
17,00    +    Albina Smolnego (int. z ofiar pogrzebu)

Poniedziałek    (31 stycznia 2022 r.)

17,00    +    Jana Kuryło (greg. 30/30)
17,00    o Boże błogosławieństwo dla Jurka w 6 urodziny oraz całej rodziny
17,30    +    Renalda Pietrzaka

Wtorek        (1 lutego 2022 r.)

17,00    +    Mariana Balickiego (greg. 1/30)
17,00    +    Bogdanę i Franciszka Robak
17,30    +    Halinę Schrӧter (int. z ofiar pogrzebu)
17,30    +    Jerzego, Władysławę, Bernarda Obermueller oraz rodziców Czesława i Apolonię Janiszewskich

Środa        (2 lutego 2022 r.)

9,00    +    Zygfryda Lewandowskiego (int. z ofiar pogrzebu)
17,00    +    Mariana Balickiego (greg. 2/30)
17,00    +    Henryka Kosińskiego (3 rocz. śmierci) i Bogumiłę Kosińską
18,00    +    Kazimierza Jędrzejczaka (w rocz. śmierci) i zmarłych z rodziny
18,00    +    Stefanię Czajkę

Czwartek        (3 lutego 2022 r.)

17,00    o Boże błogosławieństwo dla dzieci i rodziców za przyczyną św. Zelii i Ludwika Martin
17,00    o Boże błogosławieństwo dla cioci Krysi, Daniela i siostrzenicy Weroniki oraz o zgodę w rodzinie
17,00    +    Mariana Balickiego (greg. 3/30)
17,30    +    Barbarę Bednarską (int. z ofiar pogrzebu)
17,30    +    Wiesława Kalwarę (int. z ofiar pogrzebu)

Piątek        (4 lutego 2022 r.)

17,00    +    Mariana Balickiego (greg. 4/30)
17,00    +    Stefana, Janinę, brata Stanisława i zmarłych z rodziny
17,30    +    Floriana Rumińskiego (int. z ofiar pogrzebu)
17,30    +    Tomasza Rumińskiego (2 rocz. śmierci)

Sobota        (5 lutego 2022 r.)

8,00    +    Teresę Zalewską
8,00    Msza św. wynagradzająca za grzechy i zniewagi wobec Niepokalanego Serca Maryi
17,00    +    Mariana Balickiego (greg. 5/30)
17,00    +    Mariannę i Henryka, Bronisławę i Stanisława Papaj, zmarłych z rodziny Lisów, Zofię Stefaniak i Janusza Maklakiewicza

V Niedziela Zwykła    (6 stycznia 2022 r.)

7,30    w intencji parafii
9,30    o Boże błogosławieństwo dla Róży Różańcowej p. Wąsik za przyczyną św. Teresy od Dzieciątka Jezus
11,30    +    Kamila Szymańskiego (1 rocz. śmierci)
11,30    +    Leokadię Jędryka (int. z ofiar pogrzebu)
13,30    +    Jana Stefańskiego i zmarłych z obojga stron
17,00    +    Mariana Balickiego (greg. 6/30)