Niedziela Palmowa     (28 marca 2021 r.)

7,30    +    Stanisławę i Henryka Fiergolskich, siostrę Janinę Kurniewicz i dziadków z obojga stron
9,30    +    Zdzisława Antczaka (8 rocz. śmierci) i Antoniego Szymańskiego (3 rocz. śmierci)
11,30    o Boże błogosławieństwo dla Małgorzaty i Marianny
13,30    w intencji parafii
17,00    +    Weronikę Oćwieja (int. z ofiar pogrzebu)

Poniedziałek    (29 marca 2021 r.)

7,00    o odrzucenie złych słów, wypalenie zła, oczyszczenie i o Ducha Świętego dla rodziny
17,00    +    Henrykę Winiarską
17,00    +    Marka Krajewskiego (int. Magdaleny i Mariusza Grzegorzek z Ujanowic)
17,30    +    Wiktora Tucholskiego

Wtorek        (30 marca 2021 r.)

17,00    +    Urszulę Szatkowską i Tadeusza Aniołowskiego
17,00    o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Małgorzaty i jej rodziny
17,30    o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej dla chrześniaka Emila (z okazji urodzin), siostry Grażyny (z okazji imienin) oraz dla całej rodziny
17,30    +    Marka Krajewskiego (int. żony)

Środa        (31 marca 2021 r.)

17,00    o Boże błogosławieństwo dla Stasia z okazji 12 urodzin
17,00    o Boże błogosławieństwo i szczęśliwą operację dla Marii
17,30    +    Eugeniusza, Dariusza, Anastazję i Kazimierza Pszczółkowskich, Cecylię i Jana Jaroszewskich, Albina i Kazimierę Wiśniewskich       

Czwartek        (1 kwietnia 2021 r.)

18,00    +    Czesławę Małek (4 rocz. śmierci)
18,00    o Boże błogosławieństwo dla dzieci i rodziców za przyczyną św. Joanny Beretty Molly
18,00    o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla naszych kapłanów (int. Żywego Różańca)

Piątek        (2 kwietnia 2021 r.)

18,00    Liturgia Męki Pańskiej

Sobota        (3 kwietnia 2021 r.)

19,00    +    Andrzeja Kisickiego (greg. 1/30)
19,00    Msza św. dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej dla całej rodziny
19,00    Msza św. wynagradzająca za grzechy i zniewagi wobec Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

Zmartwychwstanie Pańskie     (4 kwietnia 2021 r.)

6,00    w intencji parafii
9,30    +    Jana Jurkiewicza (1 rocz. śmierci)
11,30    o Boże błogosławieństwo dla Ewy i Romana Brodowicz w 40 rocz. ślubu
13,30    +    Kazimierza Oćwieja
18,00    +    Andrzeja Kisickiego (greg. 2/30)