Prowadzący (P), żegnając się, mówi:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

EWANGELIA                                                                                  (J 6, 51- 54)

Wysłuchajmy słów z Ewangelii według św. Jana

Pan Jezus powiedział:

«Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata».Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: «Jak On może nam dać [swoje] ciało do spożycia?»Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia                   w sobie.Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.»

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA DZIECKA

(Rodzice kładą ręce na głowie dziecka)

Błogosławiony i uwielbiony bądź, Panie, miłujący nas Ojcze! Błogosławiony bądź, Synu Boży, Jezu Chryste, zrodzony z Maryi, który stałeś się chlebem dającym życie wieczne! Błogosławiony i uwielbiony bądź, Boże, Duchu Święty, za Twój Kościół święty, który karmisz i ciągle odnawiasz! Miłosierny Boże, pobłogosław naszego syna/córkę (imię dziecka ), aby wzrastał(a) w wierze, nadziei i miłości.  I wiernie zachowywał(a) Twoje przykazania, spraw, byśmy  w wieczności stali się godni udziału w uczcie Twojego Syna. Który    z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

Amen.

RODZICE CZYNIĄ ZNAK KRZYŻA NA CZOLE DZIECKA

ZAKOŃCZENIE OBRZĘDU

Pod Twoją obronę uciekamy się…