V Niedziela Zwykła    (6 lutego 2022 r.)

7,30    w intencji parafii
9,30    o Boże błogosławieństwo dla Róży Różańcowej p. Wąsik za przyczyną św. Teresy od Dzieciątka Jezus
11,30    +    Kamila Szymańskiego (1 rocz. śmierci)
11,30    +    Leokadię Jędryka (int. z ofiar pogrzebu)
13,30    +    Jana Stefańskiego i zmarłych z obojga stron
17,00    +    Mariana Balickiego (greg. 6/30)

Poniedziałek    (7 lutego 2022 r.)

17,00    +    Mariana Balickiego (greg. 7/30)
17,00    +    Janusza Rutkowskiego (1 rocz. śmierci)
17,30    +    za zmarłych z rodzin Szałkowskich i Maliszewskich
17,30    +    Genowefę Szałkowską (2 rocz. śmierci), Jana Szałkowskiego oraz zmarłych z rodzin Szałkowskich i Mrozów

Wtorek        (8 lutego 2022 r.)

17,00    +    Mariana Balickiego (greg. 8/30)
17,00    +    Ryszarda Grzankowskiego (11 rocz. śmierci), rodziców z obojga stron i braci
17,30    +    Marię Bartosińską (int. z ofiar pogrzebu)
17,30    +    Bronisławę, Juliana, Józefa i Urszulę Włodarczyków i zmarłych z rodziny Orzechowskich

Środa        (9 lutego 2022 r.)

17,00    +    Mariana Balickiego (greg. 9/30)
17,00    +    Jadwigę Baran (int. siostry Marii)
17,30    +    ks. Zygmunta Frosta, rodziców i rodzeństwo Świątków, Elżbietę Kurkowską i Mariusza Szablewskiego
17,30    +    Zygmunta Piątkowskiego (9 rocz. śmierci)

Czwartek        (10 lutego 2022 r.)

17,00    +    Teresę i Ignacego Witkowskich, zmarłych z rodziny i brata Grzegorza
17,00    +    Mariana Balickiego (greg. 10/30)
17,30    +    Aurelię Jenczewską (int. z ofiar pogrzebu)
17,30    +    Barbarę Wiśniewską (int. wnuka Rafała z rodziną)

Piątek        (11 lutego 2022 r.)

10,00    o Boże błogosławieństwo i opiekę Najświętszej Panienki dla chorych i samotnych z naszej parafii, ich opiekunów i posługujących im kapłanów (int. Żywego Różańca)
17,00    +    Mariana Balickiego (greg. 11/30)
17,30    o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Darii z okazji 16 urodzin
17,30    +    Bożenę i Henryka Majewskich

Sobota        (12 lutego 2022 r.)

8,00    +    Teresę Zalewską (2 rocz. śmierci)
8,00    +    Tatianę Nadstawną (int. z ofiar pogrzebu)
17,00    +    Mariana Balickiego (greg. 12/30)
17,00    +    Floriana Rumińskiego (int. z ofiar pogrzebu)

VI Niedziela Zwykła    (13 stycznia 2022 r.)

7,30    w intencji parafii
9,30    za małżonków, którzy w lutym obchodzą rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa o umocnienie miłości i potrzebne łaski przez wstawiennictwo św. Zelii i Ludwika Martin
11,30    +    Ryszarda Janowskiego (3 rocz. śmierci), Helenę i Konstantego Cygan oraz zmarłych z rodziny Janowskich
13,30    +    Albina Smolnego (int. z ofiar pogrzebu)
17,00    +    Mariana Balickiego (greg. 13/30)