VI Niedziela Zwykła    (13 lutego 2022 r.)

7,30    w intencji parafii
9,30    za małżonków, którzy w lutym obchodzą rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa o umocnienie miłości i potrzebne łaski przez wstawiennictwo św. Zelii i Ludwika Martin
11,30    +    Ryszarda Janowskiego (3 rocz. śmierci), Helenę i Konstantego Cygan oraz zmarłych z rodziny Janowskich
13,30    +    Albina Smolnego (int. z ofiar pogrzebu)
17,00    +    Mariana Balickiego (greg. 13/30)

Poniedziałek    (14 lutego 2022 r.)

17,00    +    Mariana Balickiego (greg. 14/30)
17,30    +    mamę Jadwigę Lewandowską (13 rocz. śmierci) i brata Janusza (11 rocz. śmierci)
17,30    +    Waldemara Napiórkowskiego i rodziców z obojga stron

Wtorek        (15 lutego 2022 r.)

17,00    +    Mariana Balickiego (greg. 15/30)
17,00    Msza św. dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla całej rodziny
17,30    +    Barbarę Duszyńską (int. z ofiar pogrzebu)
17,30    +    Eugeniusza i Juliannę Hernoga

Środa        (16 lutego 2022 r.)

17,00    +    Mariana Balickiego (greg. 16/30)
17,00    +    Bronisławę, Bernarda, Władysława i Klarę Zdrojewskich, dziadków i zmarłych z rodziny
17,30    +    rodziców Henrykę i Stanisława Marek, siostry Urszulę i Helenę w 10 rocz. śmierci Stanisława
17,30    +    Czesława i Anielę Kujawskich, zmarłych z rodziny i rodzeństwo

Czwartek        (17 lutego 2022 r.)

17,00    +    Krystynę Kryszpin
17,00    +    Mariana Balickiego (greg. 17/30)
17,30    +    Wiesława Zduńskiego (int. z ofiar pogrzebu)
17,30    o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla pracowników firmy TOREC oraz życie wieczne dla zmarłych pracowników

Piątek        (18 lutego 2022 r.)

17,00    +    Stefanię i Jana Łosińskich i zmarłych z rodziny
17,00    +    Mariana Balickiego (greg. 18/30)
17,30    +    Barbarę Bednarską (int. z ofiar pogrzebu)
17,30    +    Romana Jankowskiego, zmarłych rodziców i rodzeństwo z obojga stron

Sobota        (19 lutego 2022 r.)

8,00    +    Zofię i Henryka Zalewskich i zmarłych z rodziny
8,00    +    Melanię Łęgowską (z okazji Dnia Babci)
17,00    +    Mariana Balickiego (greg. 19/30)
17,00    +    tatę Władysława Szmigla (7 rocz. śmierci), mamę Władysławę i zmarłych z rodziny

VII Niedziela Zwykła    (20 lutego 2022 r.)

7,30    w intencji parafii
9,30    +    Zygfryda Lewandowskiego (int. syna Adama z rodziną)
11,30    +    Bronisława Szwajkosa
13,30    +    Leszka Rosińskiego (1 rocz. śmierci)
17,00    +    Mariana Balickiego (greg. 20/30)