Wniebowstąpienie Pańskie    (16 maja 2021 r.)

7,30    +    Romana Skrobka ( greg. 16/30)
9,30    +    rodziców Władysławę i Władysława Szmigiel i zmarłych z rodziny (int. syna Ireneusza)
11,30    +    Stanisława Różyckiego
13,30    +    Wandę i Kazimierza Świtalskich i zmarłych z rodziny
18,00    w intencji parafii

Poniedziałek    (17 maja 2021 r.)

17,30    +    Stanisława Podsiedlika (z okazji imienin), Kazimierę Podsiedlik i rodziców z obojga stron
17,30    +    Tadeusza Nieradkę (int. rodziny Boryckich)
18,00    +    Romana Skrobka (greg. 17/30)
18,00    +    Teresę Łagę (1 rocz. śmierci)
18,00    +    Doriana Śmigielskiego (1 rocz. śmierci)

Wtorek        (18 maja 2021 r.)

17,30    +    Krystiana Warynica (int. żony, braci, siostry Ireny i mamy Ireny)
17,30    +    Kazimierza (21 rocz. śmierci), Władysławę, Jacka i Zbigniewa Piekalskich
18,00    +    Aleksandrę i Feliksa Bąk i zmarłych z rodziny
18,00    +    Romana Skrobka (greg.18/30)

Środa        (19 maja 2021 r.)

17,30    +    Marka Krajewskiego (int. Marii i Janusza Pławeckich z Ujanowic)
17,30    +    Edwarda Ciesielskiego (10 rocz. śmierci), rodziców i brata Sasonowicz
18,00    +    Kazimierę i Bronisława Bagińskich
18,00    +    Romana Skrobka (greg. 19/30)   

Czwartek        (20 maja 2021 r.)

17,30    +    Maksymiliana Popławskiego, rodziców Popławskich, Dorotę, Bernadetę i Wacława Szymańskich, rodziców Szymańskich i Przymorskich
17,30    +    Juliana, Bronisławę, Józefa i Urszulę Włodarczyk
18,00    +    Romana Skrobka (greg. 20/30)
18,00    +    Eugeniusza Jankowskiego (int. z ofiar pogrzebu)

Piątek        (21 maja 2021 r.)

17,30    o Boże błogosławieństwo i opiekę Najświętszej Panienki dla Marii i jej rodziny
17,30    o Boże błogosławieństwo za wstawiennictwem św. Rity w pewnej intencji
18,00    +    Romana Skrobka (greg. 21/30)
18,00    +    ciocię Wandę Kowalską (int. Teresy, Marka i Mili)

Sobota        (22 maja 2021 r.)

8,00    +    Stanisława Saka
8,00    o Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Katarzyny i Krystiana z okazji urodzin
18,00    +    Romana Skrobka (greg. 22/30)
18,00    +    Mieczysława Kosińskiego (z okazji urodzin) i dusze w czyśćcu cierpiące

Zesłanie Ducha Świętego    (23 maja 2021 r.)

7,30    +    Urszulę Dyrdę (5 rocz. śmierci) i Franciszka Dyrdę
9,30    +    Teresę Zalewską (int. z ofiar pogrzebu)
11,00    I Komunia św. – w intencji parafii
13,30    +    Krystynę Frygier ( z okazji Dnia Matki)
18,00    +    Romana Skrobka (greg. 23/30)