XXIII Niedziela Zwykła    (4 września 2022 r.)

7,30    w intencji parafii
9,30    o Boże błogosławieństwo dla Róży Różańcowej p. Sak za przyczyną św. ojca Pio
11,30    +    Wiesława Kalwarę (int. z ofiar pogrzebu)
13,30    +    Albina Smolnego (greg. 4/30)
18,00    +    Aurelię Jenczewską ( greg. 4/30, int. Izy i Macieja Świątek z dziećmi, Michała i Basi Wojtaszek z dziećmi, Reginy i Radka Gad z dziećmi, Beaty i Rafała
Kaczmarek z dziećmi. Damiana i Eli Dybioch z dziećmi)                 

Poniedziałek    (5 września 2022 r.)

11,00    pogrzeb:  Danuty Żero
17,30    +    Zdzisława Czmuta (int. z ofiar pogrzebu)
17,30    +    Albina Smolnego (greg. 5/30)
18,00    +    Aurelię Jenczewską (greg. 5/30, int. Zarządu Mahle Behr Ostrów)
18,00    +    Marka Rajewskiego (int. z ofiar pogrzebu)

Wtorek        (6 września 2022 r.)

17,30    o zdrowie i opiekę Matki Bożej dla męża i całej rodziny w dniu jego 70 urodzin
17,30    +    Albina Smolnego (greg. 6/30)
18,00    +    ks. Józefa Lewandowskiego (25 rocz. śmierci)
18,00    +    Aurelię Jenczewską (greg. 6/30, int. kolegów i koleżanek syna Roberta z Parku Technologicznego)

Środa        (7 września 2022 r.)

17,30    +    Cecylię, Rafała i Henryka Mrugowskich oraz Mirosławę Zakrzewską
17,30    +    Albina Smolnego (greg. 7/30)
18,00    +    Mariannę Radziszewską (w dniu imienin)
18,00    +    Aurelię Jenczewską (greg. 7/30, int. kolegów i koleżanek syna Roberta z Project Managment)

Czwartek        (8 września 2022 r.)

17,30    +    Eugeniusza i Nikodema Zalewskich
17,30    +    Albina Smolnego (greg. 8/30)
18,00    +    Reginę i Jana Lewandowskich, rodziców i rodzeństwo z obojga stron
18,00    +    Aurelię Jenczewską (greg. 8/30)

Piątek        (9 września 2022 r.)

17,30    +    Zdzisława Czmuta (int. kolegi Tolka i Joli z całą rodziną Wojno)
17,30    +    Albina Smolnego (greg. 9/30)
18,00    +    Zygfryda Lewandowskiego (int. z ofiar pogrzebu)
18,00    +    Aurelię Jenczewską (greg. 9/30)

Sobota        (10 września 2022 r.)

8,00    o Boże błogosławieństwo dla Artura z okazji 30 urodzin, Dominika w 5 urodziny i Tymoteusza w 3 urodziny
8,00    +    za zmarłych z rodziny Kończalskich oraz o Boże błogosławieństwo dla wszystkich żyjących z rodziny Kończalskich
18,00    +    Albina Smolnego (greg. 10/30)
18,00    +    Aurelię Jenczewską (greg. 10/30)

XXIV Niedziela Zwykła    (11 września 2022 r.)

7,30    w intencji parafii
9,30    za małżonków, którzy we wrześniu obchodzą rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa o umocnienie miłości i potrzebne łaski przez wstawiennictwo św. Zelii i Ludwika Martin
11,30    +    Aurelię Jenczewską (greg. 11/30)
13,30    +    Lucynę i Stanisława Kończalskich i o Boże błogosławieństwo dla Aldony i Grzegorza w 10 rocz. ślubu
18,00    +    Albina Smolnego (greg. 11/30)