XXIV Niedziela Zwykła    (11 września 2022 r.)

7,30    w intencji parafii
9,30    za małżonków, którzy we wrześniu obchodzą rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa o umocnienie miłości i potrzebne łaski przez wstawiennictwo św. Zelii i Ludwika Martin
11,30    +    Aurelię Jenczewską (greg. 11/30)
13,30    +    Lucynę i Stanisława Kończalskich i o Boże błogosławieństwo dla Aldony i Grzegorza w 10 rocz. ślubu
18,00    +    Albina Smolnego (greg. 11/30)               

Poniedziałek    (12 września 2022 r.)

17,30    +    męża Piotra Judejko (6 rocz. śmierci)
17,30    +    Albina Smolnego (greg. 12/30)
18,00    +    Aurelię Jenczewską (greg. 12/30)
18,00    +    Aleksandrę Winniewską (14 rocz. śmierci), rodziców i rodzeństwo

Wtorek        (13 września 2022 r.)

17,30    +    Wacława Walczaka
17,30    +    Albina Smolnego (greg. 13/30)
18,00    +    Henryka Majewskiego (int. z ofiar pogrzebu)
18,00    +    Aurelię Jenczewską (greg. 13/30)

Środa        (14 września 2022 r.)

17,30    +    Helenę i Adama Smolińskich oraz Stanisława Grabowskiego
17,30    +    Albina Smolnego (greg. 14/30)
18,00    +    Teresę i Kazimierza Urbańskich
18,00    +    Aurelię Jenczewską (greg. 14/30)

Czwartek        (15 września 2022 r.)

17,30    +    Bogumiła Majewskiego
17,30    +    Albina Smolnego (greg. 15/30)
18,00    +    Helenę i Mieczysława Pęzioł oraz Seweryna Gołąb
18,00    +    Aurelię Jenczewską (greg. 15/30)

Piątek        (16 września 2022 r.)

17,30    +    Jadwigę Sobolewską (int. z ofiar pogrzebu)
17,30    +    Albina Smolnego (greg. 16/30)
18,00    +    Iwonę Wierzbicką (1 rocz. śmierci)
18,00    +    Aurelię Jenczewską (greg. 16/30)

Sobota        (17 września 2022 r.)

8,00    +    Aurelię Jenczewską (greg. 17/30)
15,00    o Boże błogosławieństwo w 60 rocz. ślubu Ireny i Kazimierza Olszewskich
18,00    +    Albina Smolnego (greg. 17/30)
18,00    +    Władysławę Szymczyk (w rocz. śmierci) i zmarłych z rodziny

XXV Niedziela Zwykła    (18 września 2022 r.)

7,30    w intencji parafii
9,30    +    Aurelię Jenczewską (greg. 18/30)
11,30    +    Tadeusza Kopka (16 rocz. śmierci) i zmarłych z rodziny
13,30    +    Albina Smolnego (greg. 18/30)
18,00    +    Zofię, Franciszka i Mieczysława Bania oraz Blandynę i Zygmunta Tempińskich