MSZE  ŚWIĘTE  W  BIEŻĄCYM  TYGODNIU

7,30    za dusze w czyśćcu cierpiące
9,30    +    Barbarę Wiśniewską (int. z ofiar pogrzebu)
11,30    +    Franciszkę Koperską (6 rocz. śmierci) i zmarłych z rodziny
13,30    +    Jadwigę i Józefa Kępczyńskich i zmarłych z rodziny
13,30    +    Pawła Depczyńskiego (greg. 7/30)
17,00    +    Marię Bartosińską (int. z ofiar pogrzebu)           

Poniedziałek    (17 października 2022 r.)

17,00    +    Marię Wyderko (2 rocz. śmierci)
17,00    +    Tadeusza Nowińskiego, Barbarę, Feliksę i Zygmunta Falkowskich
17,00    +    Pawła Depczyńskiego (greg. 8/30)
18,00    +    Zytę, Edwarda, Jacka i Tomasza Makowskich
18,00    +    Władysławę Dowgiałło (int. Zakładu Pogrzebowego „Sotor”)

Wtorek        (18 października 2022 r.)

12,00    pogrzeb: Roman Piechota
17,00    +    Stanisława Kutybę (int. brata Franciszka z rodziną)
17,00    +    Janinę Zyga (20 rocz. śmierci), Józefa i rodziców z obojga stron
17,00    +    Pawła Depczyńskiego (greg. 9/30)
18,00    Msza św. dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej dla całej rodziny
18,00    w pewnej intencji

Środa        (19 października 2022 r.)

17,00    Msza św. dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej dla całej rodziny
17,00    +    Karola Blicharza (7 rocz. śmierci) i rodziców z obojga stron
17,00    +    Pawła Depczyńskiego (greg. 10/30)
18,00    +    Krystynę Ciechacką (int. z ofiar pogrzebu)
18,00    +    Juliana Krzewińskiego i jego rodziców

Czwartek        (20 października 2022 r.)

17,00    +    Stanisława Widlińskiego (int. z ofiar pogrzebu)
17,00    +    Jadwigę Kowalik
17,00    +    Pawła Depczyńskiego (greg. 11/30)
18,00    +    Janinę i Józefa
18,00    +    Jadwigę Lasecką (int. z ofiar pogrzebu)

Piątek        (21 października 2022 r.)

17,00    +    Jana Łukomskiego (int. rodziny Osowskich)
17,00    +    Urszulę i Ryszarda Szatkowskich oraz Tadeusza Aniołowskiego
17,00    +    Pawła Depczyńskiego (greg. 12/30)
18,00    +    Mariana Sitka (int. z ofiar pogrzebu)
18,00    +    Władysławę, Kazimierza, Jacka i Zbigniewa Piekalskich oraz Albina Smolnego

Sobota        (22 października 2022 r.)

8,00    +    Stanisława Domeradzkiego (int. z ofiar pogrzebu)
8,00    +    Marię Kowalską (int. z ofiar pogrzebu)
8,00    +    Pawła Depczyńskiego (greg. 13/30)
15,00    ślub:    Brzezińska Samanta i Łydziński Kacper
17,00    +    Blandynę i Zygmunta Tempińskich, Teresę i Jana Wilmanowicz, Małgorzatę i Mieczysława Michalskich oraz zmarłych z rodziny

XXX Niedziela Zwykła    (23 października 2022 r.)

7,30    w intencji parafii
9,30    +    Jadwigę i Wiesława
11,30    +    Barbarę Lebowską, Zbigniewa Grunwalda i zmarłych z rodziny
13,30    +    Eleonorę i Konstantego Więcek
13,30    +    Pawła Depczyńskiego (greg. 14/30)
17,00    +    Stefana Zielińskiego (48 rocz. śmierci) i Józefę Zielińską (19 rocz. śmierci) (int. córki z dziećmi)