XXVI Niedziela Zwykła    (25 września 2022 r.)

7,30    o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla Agnieszki i Mariusza Wudarskich w 20 rocz. ślubu
9,30    +    Franciszka Dyrdę (14 rocz. śmierci) i Urszulę Dyrdę
11,30    +    Aurelię Jenczewską (greg. 25/30)
11,30    +    Albina Smolnego (greg. 25/30)
13,30    w intencji parafii
18,00    +    Zygfryda Lewandowskiego (int. z ofiar pogrzebu)             

Poniedziałek    (26 września 2022 r.)

17,30    +    Annę Luks (19 rocz. śmierci), rodziców z obojga stron i babcię Matyldę Polaszek
17,30    +    Albina Smolnego (greg. 26/30)
18,00    +    Aurelię Jenczewską (greg. 26/30)
18,00    +    rodziców Jadwigę i Bronisława, siostrę Krystynę, brata Jana i zięcia Stanisława
18,00        o Boże błogosławieństwo dla ks. Damiana z okazji imienin

Wtorek        (27 września 2022 r.)

10,00    pogrzeb: Edwarda Sadowskiego
13,00    pogrzeb: Grażyny Borkowskiej
17,30    Msza św. dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla Cecylii i Jerzego Ruchwa z okazji 38 rocz. ślubu
17,30    +    Albina Smolnego (greg. 27/30)
18,00    +    Stanisława Widlińskiego (int. z ofiar pogrzebu)
18,00    +    Aurelię Jenczewską (greg. 27/30)

Środa        (28 września 2022 r.)

17,30    +    Aurelię Jenczewską (greg. 28/30)
17,30    +    Albina Smolnego (greg. 28/30)
18,00    +    Marię Bartosińską w 1 rocz. śmierci (int. z ofiar pogrzebu)
18,00    +    Wacława Zaleskiego (w dniu imienin)

Czwartek        (29 września 2022 r.)

17,30    +    Anielę i Czesława Kujawskich oraz zmarłych rodziców i rodzeństwo
17,30    +    Albina Smolnego (greg. 29/30)
18,00    +    Franciszka i Bogdanę Robak oraz Stefana Zalewskiego
18,00    +    Aurelię Jenczewską (greg. 29/30)

Piątek        (30 września 2022 r.)

17,30    +    Jadwigę Sobolewską (int. Żywego Różańca)   
17,30    +    Albina Smolnego (greg. 30/30)
18,00    +    tatę Zbigniewa (z okazji urodzin)
18,00    +    Aurelię Jenczewską (greg. 30/30)

Sobota        (1 października 2022 r.)

8,00    +    Krystynę Ciechacką (int. z ofiar pogrzebu)
8,00    +    Danutę Żero
17,00    +    Wiesława Zduńskiego (int. siostry Krystyny z mężem)
17,00    +    Barbarę Wiśniewską (int. z ofiar pogrzebu)

XXVII Niedziela Zwykła    (2 października 2022 r.)

7,30    +    męża Mieczysława Raka (9 rocz. śmierci) i zmarłych z rodziny
9,30    o Boże błogosławieństwo dla Róży Różańcowej p. Sieczka za przyczyną św. Jana Pawła II
12,00    +    rodziców Janinę i Piotra
12,00    +    Helenę i Norberta Węglerskich
12,00    w intencji parafii
17,00    +    Aleksandrę, Władysława, Wiesława, Dariusza i Kamila Kwiatkowskich