XXVIII Niedziela Zwykła    (11 października 2020 r.)

7,30    w intencji parafii
9,30    za małżonków, którzy w październiku obchodzą rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa o umocnienie miłości i potrzebne łaski przez wstawiennictwo św. Zelii i Ludwika Martin
11,30    o Boże błogosławieństwo dla Marty w 10 urodziny
11,30    +    Bronisława Szwajkosa (1 rocz. śmierci)
13,30    +    Jadwigę i Józefa Kępczyńskich i zmarłych z rodziny
17,00    +    Jadwigę i Mieczysława Mioduszewskich oraz Cecylię i Rafała Mrugowskich

Poniedziałek    (12 października 2020 r.)

17,00    +    Teresę Zalewską (int. z ofiar pogrzebu)
17,00    +    Barbarę, Feliksę i Zygmunta Falkowskich oraz Tadeusza Nowińskiego
18,00    +    Grzegorza Moszczyńskiego i Wacława Świąteckiego
18,00    +    Genowefę Gołębiewską (int. z ofiar pogrzebu)

Wtorek        (13 października 2020 r.)

17,00    +    Zofię i Edwarda Lankauf i zmarłych z rodziny
17,00    +    Krystynę Borzym
18,00    +    Marię Mitręgę (int. rodziny Gręźlikowskich z Dobrzejewic)
18,00    +    Wojciecha i Alicję Wawrzonkiewicz, Roberta Mucha i zmarłych z rodziny

Środa        (14 października 2020 r.)

17,00    +    Bronisława, Jadwigę, dziadków z obojga stron, siostrę Krystynę, brata Jana oraz Krzysztofa
17,00    +    Grażynę Majewską (int. z ofiar pogrzebu)
18,00    +    Mariana Kurpiewskiego (int. z ofiar pogrzebu)
18,00    +    Pawła Grunenberga (1 rocz. śmierci)

Czwartek        (15 października 2020 r.)

17,00    +    Jadwigę Janz (z okazji imienin)
18,00    +    Teresę Łaga (int. rodzeństwa)
18,00    +    Karola Blicharza (5 rocz. śmierci) i rodziców z obojga stron

Piątek        (16 października 2020 r.)

17,00    +    Tadeusza Nieradkę (int. z ofiar pogrzebu)
18,00    +    Michalinę Lewandowską (1 rocz. śmierci) i o opiekę Matki Bożej nad synem Jakubem
18,00    +    Pelagię Górnacką (int. z ofiar pogrzebu)

Sobota        (17 października 2020 r.)

8,00    +    Urszulę Kubacką (w rocz. śmierci)
16,00    Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Agnieszki i Ryszarda Przybyszów oraz całej rodziny z okazji 50 rocz. ślubu
17,00    +    Mieczysława Szendel (5 rocz. śmierci), rodziców Weronikę i Mieczysława, brata Czesława i Elwirę Szendel
17,00    +    Zytę Ratajczak (8 rocz. śmierci), Stanisława Ratajczaka (10 rocz. śmierci) i rodziców z obojga stron

XXIX Niedziela Zwykła    (18 października 2020 r.)

7,30    w intencji parafii
9,30    +    rodziców Jadwigę i Wiesława Sztejnagel
11,30    +    Leszka Szwajkosa (int. Aliny z dziećmi)
13,30    +    Konstantego i Eleonorę Więcek
17,00    +    Mariannę, Wiktorię, Leona i Stanisława Liwak