MSZE  ŚWIĘTE  W  BIEŻĄCYM  TYGODNIU

XXXII Niedziela Zwykła    (6 listopada 2022 r.)

7,30    w intencji parafii
9,30    +    za zmarłych Członków Żywego Różańca
11,30    +    Barbarę Wiśniewską (int. z ofiar pogrzebu)
13,30    o Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Pelagii w 70 urodziny
13,30    +    Pawła Depczyńskiego (greg. 28/30)
17,00    +    Tadeusza Pączka (int. z ofiar pogrzebu)         

Poniedziałek    (7 listopada 2022 r.)

17,00    +    Zdzisława Czmuta (int. Justyny i Daniela Dąbrowskich)
17,00    +    Danutę i Mieczysława Dobskich i zmarłych z rodziny
17,00    +    Pawła Depczyńskiego (greg. 29/30)
17,30    +    Mariannę, Wiktorię, Leona i Stanisława Liwak
17,30    +    rodziców Władysławę i Franciszka Zduńskich oraz Władysława Ochterę

Wtorek        (8 listopada 2022 r.)

17,00    +    Agnieszkę i Władysława Kasprowicz
17,00    +    Pawła Depczyńskiego (greg. 30/30)
17,00    +    Stanisława Kutybę (int. Krzysztofa Bieńka z rodziną)
17,30    +    Dariusza Rumińskiego (int. z ofiar pogrzebu)
17,30    +    Mariannę Murawską (int. chrześniaka Jana)

Środa        (9 listopada 2022 r.)

17,00    +    rodziców Mariannę i Franciszka Jaszczołt
17,00    +    Stanisława Głowackiego (int. chrześniaka Janusza z rodziną)
17,30    +    Bronisława, Jana, Stanisława, Monikę i Martę Peplińskich
17,30    +    Józefa Brokopa i Barbarę Chłopecką

Czwartek        (10 listopada 2022 r.)

17,00    +    Lidię Kujawską (int. z ofiar pogrzebu)
17,00    +    Zbigniewa (w rocz. śmierci)
17,30    +    Mariana Sitka (int. z ofiar pogrzebu)
17,30    +    Mariannę i Antoniego oraz ich rodziców

Piątek        (11 listopada 2022 r.)

17,00    o Boże błogosławieństwo dla Jadwigi w 80 urodziny
17,00    +    Danutę Żero (int. z ofiar pogrzebu)
17,30    +    Łucję i Szymona Widlińskich oraz Stanisława Piórkowskiego i zmarłych z rodziny
17,30    +    rodziców Nepomucenę, Janinę, Józefa Rybczyńskich oraz rodzeństwo Annę, Genowefę, Irenę, Zofię i Feliksa Rybczyńskich

Sobota        (12 listopada 2022 r.)

8,00    +    Tatianę Nadstawną i Józefa Bojdo (int. z ofiar pogrzebu)
8,00    +    Teresę Gembka (5 rocz. śmierci), Tadeusza Gembka oraz Zofię i Wiesława Kłak
17,00    +    Ewę, Alfreda i Mirosława Schrӧter
17,00    o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla ks. Witolda (int. Żywego Różańca)

XXXIII Niedziela Zwykła    (13 listopada 2022 r.)

7,30    w intencji parafii
9,30    za małżonków, którzy w listopadzie obchodzą rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa o umocnienie miłości i potrzebne łaski przez wstawiennictwo św. Zelii i Ludwika Martin
11,30    +    Zygfryda Lewandowskiego (int. z ofiar pogrzebu)
13,30    +    Kazimierza Radziszewskiego (14 rocz. śmierci)
17,00    +    Krystynę Sztandarską