MSZE  ŚWIĘTE  W  BIEŻĄCYM  TYGODNIU

XXXIII Niedziela Zwykła    (13 listopada 2022 r.)

7,30    w intencji parafii
9,30    za małżonków, którzy w listopadzie obchodzą rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa o umocnienie miłości i potrzebne łaski przez wstawiennictwo św. Zelii i Ludwika Martin
11,30    +    Zygfryda Lewandowskiego (int. z ofiar pogrzebu)
13,30    +    Kazimierza Radziszewskiego (14 rocz. śmierci)
17,00    +    Krystynę Sztandarską         

Poniedziałek    (14 listopada 2022 r.)

17,00    +    Barbarę i Bronisława Drzewieckich, dziadków i zmarłych z rodziny
17,00    +    Grzegorza Jędrzejewskiego (4 rocz. śmierci)
17,30    +    Marka Pawelca i zmarłych z rodziny
17,30    +    Andrzeja Łagę (int. syna Mariusza)

Wtorek        (15 listopada 2022 r.)

17,00    +    Franciszka Marczuka
17,00    +    Czesława Kulińskiego (20 rocz. śmierci) i zmarłych rodziców z obojga stron
17,30    +    Bolesława Jenczewskiego (35 rocz. śmierci) i Mariannę Jenczewską
17,30    +    Henrykę i Józefa Sumińskich

Środa        (16 listopada 2022 r.)

17,00    +    Romualda Mariańskiego (int. z ofiar pogrzebu)
17,00    +    Łucję i Wiesława Bieniewicz, dziadków i wujków Gierełło
17,30    +    Edmunda Wirzchowskiego (int. z ofiar pogrzebu)
17,30    +    Halinę i Józefa Forębskich oraz syna Pawła

Czwartek        (17 listopada 2022 r.)

11,00    pogrzeb:  Adam Bełcik
17,00    +    rodziców Zdzisława i Urszulę Mikulskich
17,00    o Boże błogosławieństwo dla Patryka (z okazji urodzin)
17,00    o Boże błogosławieństwo dla Heleny z okazji 10 urodzin
17,30    o Boże błogosławieństwo dla Elżbiety w dniu imienin
17,30    +    Kazimierza Krzywdzińskiego (int. Jana i Apolonii Strzeleckich)

Piątek        (18 listopada 2022 r.)

17,00    +    Zdzisława Kowalskiego (2 rocz. śmierci)
17,00    +    mamę Barbarę (1 rocz. śmierci), Franciszka, Henryka, Teresę, Bogdana, braci i koleżanki
17,00    +    Stanisława Widlińskiego i Eleonorę Widlińską
17,30    +    Mariana i Lucynę Czarkowskich i zmarłych z rodziny
17,30    o Boże błogosławieństwo dla Piotra i Stanisławy Kilanowskich w 57 rocz. ślubu
17,30    o Boże błogosławieństwo dla Filipa w dniu 1 urodzin

Sobota        (19 listopada 2022 r.)

8,00    +    Lidię Kujawską (int. z ofiar pogrzebu)
8,00    +    Andrzeja Łagę (int. syna Sebastiana z rodziną)
17,00    +    Henryka Majewskiego (int. z ofiar pogrzebu)
17,00    +    rodziców z obojga stron i zmarłych z rodzin Czoków i Rozborskich

Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata    (20 listopada 2022 r.)

7,30    w intencji parafii
9,30    +    Tadeusza (9 rocz. śmierci) i Teresę Rakowskich, Janinę i Bronisława Rakowskich, Genowefę i Mieczysława Elwertowskich
11,30    +    Krystynę Ciechacką (int. z ofiar pogrzebu)
13,30    +    Mieczysława Widła, rodziców i rodzeństwo
17,00    w intencji Ojczyzny
17,00    +    Jadwigę Baran