Zmartwychwstanie Pańskie    (17 kwietnia 2022 r.)

6,00    w intencji parafii
9,30    o Boże błogosławieństwo dla Krystyny i Marka Sak oraz całej rodziny w 39 rocz. ślubu
11,30    +    Marię Centkowską (1 rocz. śmierci) i Wojciecha Centkowskiego
13,30    +    Leszka i Bronisława Szwajkos
18,00    +    Barbarę Wiśniewską (int. z ofiar pogrzebu)

Poniedziałek    (18 kwietnia 2022 r.)

7,30    +    Wiesława Zduńskiego (int. z ofiar pogrzebu)
9,30    o Boże błogosławieństwo dla Roberta i rodziny (z okazji imienin)
11,30    +    rodziców Teofila i Janinę Mucharskich, Feliksa i Melanię Jelińskich, bratową Czesławę Mucharską i zmarłych z rodziny
13,30    +    Iwonę Wierzbicką (int. z ofiar pogrzebu)
18,00    +    Stanisława Rochowicza (8 rocz. śmierci)

Wtorek        (19 kwietnia 2022 r.)

17,30    Msza św. dziękczynna z prośbą  o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla całej rodziny
18,00    o Boże błogosławieństwo dla Katarzyny i Marka Kalczyńskich w 25 rocznicę ślubu
18,00    +    Wiesława Kalwarę, Marię i Stanisława Ligaj, Anielę, Jana i Stanisława Rejman oraz Jadwigę Witkowską

Środa        (20 kwietnia 2022 r.)

17,30    +    za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
17,30    +    Marię Bruzdowską (int. z ofiar pogrzebu)
18,00    +    Marka Rajewskiego (int. z ofiar pogrzebu)
18,00    o Boże błogosławieństwo i zdrowie z okazji urodzin i imienin dla Bogumiły

Czwartek        (21 kwietnia 2022 r.)

17,30    +    Jana Styśka (3 rocz. śmierci), Andrzeja, Barbarę, rodziców Irenę i Narcyza Boguckich
17,30    +    Roberta Wolaka (5 rocz. śmierci)
18,00    +    Krystynę Namiel (1 rocz. śmierci)
18,00    +    Wiesławę, Józefa, Józefę, Władysława, Stanisława i Bronisława Kamińskich

Piątek        (22 kwietnia 2022 r.)

15,00    o Boże błogosławieństwo dla Barbary i Marka Kwiatkowskich w 30 rocz. ślubu (int. dzieci)
17,30    +    Romualda Mariańskiego (int. z ofiar pogrzebu)
18,00    +    Halinę Schrӧter (int. z ofiar pogrzebu)
18,00    +    Władysława Żurka i zmarłych z rodziny Lubomskich

Sobota        (23 kwietnia 2022 r.)

8,00    +    Józefa Kuliga
8,00    +    Stanisława Domeradzkiego (int. z ofiar pogrzebu)
18,00    +    Kazimierza Frygier (int. rodziny Kowalskich)
18,00    +    Zygfryda Lewandowskiego (int. syna Jana z rodziną)

Niedziela Miłosierdzia Bożego    (24 kwietnia 2022 r.)

7,30    +    Franciszka Sobieralskiego (5 rocz. śmierci)
9,30    o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Najświętszej dla Nastii z okazji 1 urodzin
11,30    +    Zygmunta Kowalskiego i Idę Lesińską
11,30    o Boże błogosławieństwo dla Nikodema w 1 urodziny
13,30    w intencji parafii
18,00    +    Remigiusza Cwojdzińskiego w 1 rocz. śmierci (int. przyjaciół)