IV Niedziela Wielkanocy    (8 maja 2022 r.)

7,30    +    Stanisława Głowackiego (int. syna z rodziną)
9,30    za małżonków, którzy w maju obchodzą rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa o umocnienie miłości i potrzebne łaski przez wstawiennictwo św. Zelii i Ludwika Martin
11,30    +    tatę Bolesława (5 rocz. śmierci) oraz Bogumiłę i Tadeusza Pawelców
11,30    Msza św. dziękczynna z okazji 94 urodzin i imienin mamy, babci, prababci Zofii z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
13,30    +    Kazimierza Frygier (int. Marzeny i Sławomira Dąbrosz)
18,00    +    Jadwigę Kowalską (greg. 8/30)

Poniedziałek    (9 maja 2022 r.)

17,30    +    Stanisława Frankowskiego
18,00    +    Stanisława Różyckiego (z okazji imienin)
18,00    +    Jadwigę Kowalską (greg. 9/30)

Wtorek        (10 maja 2022 r.)

17,30    +    Janinę i Stanisława Zielińskich i zmarłych z rodzin Zielińskich i Polaków oraz Zofię Plutowską
17,30    o Boże błogosławieństwo dla Stanisławy Bickiej i całej rodziny orazo życie wieczne dla Stanisławy Płaskocińskiej
18,00    +    Czesława i Anielę Kujawskich, rodziców i rodzeństwo
18,00    +    Jadwigę Kowalską (greg. 10/30)

Środa        (11 maja 2022 r.)

17,30    +    Stanisławę Lachowicz, Janinę i Mirosława Zabłockich oraz zmarłych z rodziny
17,30    +    Tatianę Nadstawną (int. z ofiar pogrzebu)
18,00    +    Henryka Majewskiego (int. z ofiar pogrzebu)
18,00    +    Jadwigę Kowalską (greg. 11/30)

Czwartek        (12 maja 2022 r.)

17,30    +    Władysława Jakubowskiego i zmarłych dziadków Łopuskich i Kosińskich
17,30    w intencji parafii
18,00    +    Marka Rajewskiego (int. z ofiar pogrzebu)
18,00    +    Jadwigę Kowalską (greg. 12/30)

Piątek        (13 maja 2022 r.)

17,30    +    Leszka i Bronisława Szwajkos oraz Klarę Zblewską
17,30    +    Mieczysławę Ryniuk (int. Zakładu Pogrzebowego „Sotor”)
18,00    +    Jana Turczyn
18,00    +    Jadwigę Kowalską (greg. 13/30)

Sobota        (14 maja 2022 r.)

8,00    +    Henryka Budzińskiego (11 rocz. śmierci)
8,00    +    Stanisława (z okazji imienin) i Kazimierę Podsiedlik oraz rodziców z obojga stron
18,00    +    Gertrudę i Józefa Chrzanowskich oraz Joannę i Jana Pronobis
18,00    +    Jadwigę Kowalską (greg. 14/30)

V Niedziela Wielkanocy    (15 maja 2022 r.)

7,30    +    Zofię Meler (10 rocz. śmierci) i Antoniego Melera
9,30    +    Zygfryda Lewandowskiego (1 rocz. śmierci)
11,30    +    Czesława Więcka (int. z ofiar pogrzebu)
13,30    +    Zofię Wierzbicką i zmarłych z obojga stron
18,00    +    Jadwigę Kowalską (greg. 15/30)