V Niedziela Wielkiego Postu    (21 marca 2021 r.)

7,30    w intencji parafii
9,30    +    Analidę Wójtowicz (w 5 rocz. śmierci) oraz zmarłych z rodzin Walterskich i Ordaków
11,30    +    Waldemara i Krzysztofa Babiarz
11,30    o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla syna Krzysztofa w dniu urodzin
13,30    +    Józefę, Juliana, Józefa i Franciszka Buchalskich
17,00    +    rodziców Helenę i Gabriela Łukasiewicz, brata Jerzego i zmarłych z rodzin Łukasiewiczów i Polaków

Poniedziałek    (22 marca 2021 r.)

17,00    +    Jana Hałas
17,00    +    Jadwigę Kostyrę (16 rocz. śmierci) i zmarłych z rodziny
17,30    +    Tadeusza Nieradkę (z okazji urodzin)
17,30    +    Wandę Kowalską (int. rodziny Błotnickich)

Wtorek        (23 marca 2021 r.)

10.00    pogrzeb: Czesław Dąbrowski
17,00    +    Mariannę i Antoniego
17,00    +    Jerzego Małka (2 rocz. śmierci)
17,30    o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i potrzebne łaski dla Beaty i Jarka oraz całej rodziny z okazji 13 rocz. ślubu
17,30    +    rodziców Halinę i Józefa Anzel oraz Mieczysława Jabłońskiego

Środa        (24 marca 2021 r.)

13,00    pogrzeb: Stanisława Wyszyńska
17,00    +    Marka Krajewskiego (int. Anny i Krzysztofa Grzegorzek z Ujanowic)
17,00    +    Jerzego Kowalskiego w 3 rocz. śmierci (int. żony i rodziny Kowalskich)
17,30    +    Jana Pitułę (9 rocz. śmierci) i zmarłych z rodziny
17,30    +    Bolesława Kostyrę (w 100 rocz. urodzin) oraz o Boże błogosławieństwo dla rodzin Kostyrów i Janasików

Czwartek        (25 marca 2021 r.)

17,00    +    ojca Erwina Lewandowskiego (1 rocz. śmierci) i Danutę Lewandowską (1 rocz. śmierci)
17,30    +    Janinę i Jana Bania i rodziców z obojga stron

Piątek        (26 marca 2021 r.)

17,00    +    Wandę Kowalską
18,00    +    Mieczysława Rumińskiego (15 rocz. śmierci)
18,00    +    Roberta Piotra Bugajskiego, jego rodziców, Łukasza, rodziców Helenę i Józefa Barszczewskich i brata Jana

Sobota        (27 marca 2021 r.)

8,00    +    Mariana Ciechanowskiego (int. żony i dzieci z rodzinami)   
8,00    +    Ryszarda Łukaszewskiego (1 rocz. śmierci)
17,00    +    Czesławę Ciepłucha (1 rocz. śmierci)
17,00    +    Zdzisława Kowalskiego (int. szwagierki Marysi z rodziną)

Niedziela Palmowa     (28 marca 2021 r.)

7,30    +    Stanisławę i Henryka Fiergolskich, siostrę Janinę Kurniewicz i dziadków z obojga stron
9,30    +    Zdzisława Antczaka (8 rocz. śmierci) i Antoniego Szymańskiego (3 rocz. śmierci)
11,30    o Boże błogosławieństwo dla Małgorzaty i Marianny
13,30    w intencji parafii
17,00    +    Weronikę Oćwieja (int. z ofiar pogrzebu)