VII Niedziela Zwykła    (20 lutego 2022 r.)

7,30    w intencji parafii
9,30    +    Zygfryda Lewandowskiego (int. syna Adama z rodziną)
11,30    +    Bronisława Szwajkosa
13,30    +    Leszka Rosińskiego (1 rocz. śmierci)
17,00    +    Mariana Balickiego (greg. 20/30)

Poniedziałek    (21 lutego 2022 r.)

17,00    +    Mariana Balickiego (greg. 21/30)
17,00    +    Krystynę Ciechacką (int. z ofiar pogrzebu)
17,30    o Boże błogosławieństwo dla Aleksandry i Cristama
17,30    +    Romualda Mariańskiego (int. pracowników Firmy „Tormec”)

Wtorek        (22 lutego 2022 r.)

17,00    +    Mariana Balickiego (greg. 22/30)
17,00    +    Zofię Czerniawską (int. Henryka z rodziną)
17,30    +    Czesława Krawczyka i zmarłych z rodziny
17,30    +    Teresę i Jana Turczyn
17,30    Msza św. dziękczynna za wszelkie łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii w 7 urodziny

Środa        (23 lutego 2022 r.)

17,00    +    Mariana Balickiego (greg. 23/30)
17,00    +    Krystynę Kropidłowską
17,30    +    Barbarę Wiśniewską (int. z ofiar pogrzebu)
17,30    o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Danuty i Tomasza (int. matki chrzestnej)

Czwartek        (24 lutego 2022 r.)

17,00    +    mamę Małgorzatę Szyczewską (49 rocz. śmierci) i zmarłych z rodziny
17,00    +    Mariana Balickiego (greg. 24/30)
17,30    +    Iwonę Wierzbicką (int. z ofiar pogrzebu)
17,30    +    Stanisława Widlińskiego (int. sąsiadów)

Piątek        (25 lutego 2022 r.)

17,00    +    Mariana Pawlickiego (11 rocz. śmierci)
17,00    +    Mariana Balickiego (greg. 25/30)
17,30    +    Barbarę Duszyńską (int. z ofiar pogrzebu)
17,30    +    Eugeniusza Zalewskiego (9 rocz. śmierci)

Sobota        (26 lutego 2022 r.)

8,00    +    Eugeniusza Zalewskiego
8,00    +    Marka Rajewskiego (int. z ofiar pogrzebu)
17,00    +    Mariana Balickiego (greg. 26/30)
17,00    +    Zbigniewa Kotkiewicza (20 rocz. śmierci)

VIII Niedziela Zwykła    (27 lutego 2022 r.)

7,30    +    Ewę Walterską (int. z ofiar pogrzebu)
9,30    +    Małgorzatę Gorczycę (4 rocz. śmierci)
11,30    +    Czesława Więcka (int. z ofiar pogrzebu)
13,30    w intencji parafii
17,00    +    Mariana Balickiego (greg. 27/30)