XXVIII Niedziela Zwykła    (10 października 2021 r.)

7,30    w intencji parafii
9,30    za małżonków, którzy w październiku obchodzą rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa o umocnienie miłości i potrzebne łaski przez wstawiennictwo św. Zelii i Ludwika Martin
11,30    +    Bronisława Szwajkosa
13,30    +    Jana Hałasa
17,00    +    Waldemara Babiarza (int. Stanisława i Zofii Kuliś)

Poniedziałek    (11 października 2021 r.)

17,00    +    Marię Wyderko (1 rocz. śmierci)
17,00    +    Genowefę i Jana Szałkowskich
18,00    +    Wojciecha Zmarzłego i zmarłych z rodziny
18,00    +    Zygfryda Lewandowskiego (int. Anny i Marka Jurkiewicz z rodziną)

Wtorek        (12 października 2021 r.)

9,30    pogrzeb:  Tadeusza Szymańskiego
17,00    +    Marię Bartosińską (int. z ofiar pogrzebu)
17,00    +    Albina Smolnego (int. z ofiar pogrzebu)
18,00    +    Marię Centkowską (int. męża)
18,00    +    Kazimierza Frygier (int. z ofiar pogrzebu)

Środa        (13 października 2021 r.)

17,00    +    Zygfryda Lewandowskiego (int. Leokadii Konczalskiej)
17,00    +    Pelagię Górnacką (int. Elżbiety Jaranowskiej z rodziną)
18,00    +    Franciszka Marczuka
18,00    +    Czesławę i Józefa Suwisz oraz chrzestnych z obojga stron

Czwartek        (14 października 2021 r.)

17,00    +    Adama Szwugier
17,00    +    Mariannę Podmiejską
18,00    +    Leokadię (1 rocz. śmierci) i Józefa Ozdoba
18,00    +    Józefa Bojdo (int. z ofiar pogrzebu)

Piątek        (15 października 2021 r.)

17,00    +    Leokadię Kajzer (int. Żywego Różańca)
17,00    +    Jadwigę Janz (z okazji imienin)
18,00    +    Jadwigę Kowalską (z okazji imienin)
18,00    +    Teresę Bendryn (int. Jana i Marioli Wiśniewskich)

Sobota        (16 października 2021 r.)

8,00    +    Karola Blicharza i rodziców z obojga stron
17,00    +    Janinę Górską (20 rocz. śmierci)
17,00    +    Grażynę i Mieczysława Majewskich oraz Władysława Wiśniewskiego
17,00    +    Tadeusza Kopka (15 rocz. śmierci), Antoniego Samola (16 rocz. śmierci), Franciszkę Koperską (5 rocz. śmierci) i zmarłych z rodzin

XXIX Niedziela Zwykła    (17 października 2021 r.)

7,30    w intencji parafii
9,30    +    Jadwigę i Wiesława Sztejnagel
11,30    +    Jadwigę i Mieczysława Mioduszewskich oraz Cecylię i Rafała Mrugowskich
13,30    +    Janinę i Artura Nowackich i rodziców z obojga stron
17,00    +    Włodzimierza i Urszulę Kubackich