II Niedziela Zwykła    (16 stycznia 2022 r.)

7,30    w intencji parafii
9,30    +    Bogumiłę i Bolesława Pawelec
11,30    +    Czesława Więcka (int. z ofiar pogrzebu)
13,30    +    Albina Smolnego (int. z ofiar pogrzebu)
13,30    o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Barbary i Henryka  oraz całej rodziny w 40 rocz. ślubu
17,00    +    Jana Kuryło (greg. 15/30)

Poniedziałek    (17 stycznia 2022 r.)

17,00    +    Jana Kuryło (greg. 16/30)
17,30    +    Zbigniewa Łukiewicza (int. z ofiar pogrzebu)
17,30    o Boże błogosławieństwo dla Stanisława w 92 urodziny oraz Jolanty Wasilewskiej i jej rodziny

Wtorek        (18 stycznia 2022 r.)

11,00    pogrzeb:  Krystyny Ciechackiej
17,00    +    Jana Kuryło (greg. 17/30)
17,30    +    Barbarę Bojanowską

Środa        (19 stycznia 2022 r.)

17,00    +    Jana Kuryło (greg. 18/30)
17,30    +    Mariana Sitka (int. z ofiar pogrzebu)
17,30    +    Stefana Bednarskiego (int. z ofiar pogrzebu)

Czwartek        (20 stycznia 2022 r.)

17,00    +    Jana Kuryło (greg. 19/30)
17,30    +    Janusza i Agnieszkę Szczawińskich, Marka Pawlikowskiego i zmarłych z rodziny Pawlikowskich
17,30    +    Teresę Zalewską (int. z ofiar pogrzebu)

Piątek        (21 stycznia 2022 r.)

17,00    Msza św. dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny z okazji urodzin wnuka Kuby
17,00    +    Jana Kuryło (greg. 20/30)
17,30    +    Ryszarda Kaweckiego (int. z ofiar pogrzebu)

Sobota        (22 stycznia 2022 r.)

8,00    +    Dariusza Rumińskiego (int. z ofiar pogrzebu)
8,00    +    Aurelię Jenczewską (int. Leszka Chmielewskiego z rodziną)
17,00    +    Jana Kuryło (greg. 21/30)
17,00    +    Stanisława Piórkowskiego, rodziców z obojga stron i zmarłych z rodziny

III Niedziela Zwykła    (23 stycznia 2022 r.)

7,30    w intencji parafii
9,30    +    Jana i Marię Gierszewskich
11,30    +    Marię Zwolińską
11,30    +    Cecylię i Henryka Osińskich (int. pani Janeczki)
13,30    +    Jana Kuryło (greg. 22/30)
17,00    +    Blandynę i Zygmunta Tempińskich oraz Teresę i Jana Wilmanowicz