Nabożeństwa majowe sprawujemy od poniedziałku do piątku od 16:50

na zakończenie modlitwy różańcowej, a w soboty i niedziele o 17.45