Chrzest Pański    (9 stycznia 2022 r.)

7,30    w intencji parafii
9,30    za małżonków, którzy w styczniu obchodzą rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa o umocnienie miłości i potrzebne łaski przez wstawiennictwo św. Zelii i Ludwika Martin
11,30    +    Jana Hałasa (1 rocz. śmierci)
13,30    +    Jana Kuryło (greg. 8/30)
17,00    +    Bożenę i Henryka Majewskich (int. z ofiar pogrzebu)

Poniedziałek    (10 stycznia 2022 r.)

17,00    +    Stefana Bednarskiego (int. z ofiar pogrzebu)
17,00    +    Jana Kuryło (greg. 9/30)
17,30    +    Władysława i Władysławę Świerczek
17,30    o Boże błogosławieństwo dla Michała z okazji urodzin

Wtorek        (11 stycznia 2022 r.)

17,00    +    Ryszarda Kaweckiego (int. z ofiar pogrzebu)
17,00    +    Jana Kuryło (greg. 10/30)
17,30    +    Janinę Gajewską (int. z ofiar pogrzebu)
17,30    +    Andrzeja Lewickiego (int. z ofiar pogrzebu)

Środa        (12 stycznia 2022 r.)

17,00    +    Adelę, Wiesława i Stefana Grzejszczak
17,00    +    Jana Kuryło (greg. 11/30)
17,30    +    Teresę Lewandowską (int. z ofiar pogrzebu)
17,30    +    Zdzisława Szkodzińskiego (int. z ofiar pogrzebu)

Czwartek        (13 stycznia 2022 r.)

17,00    +    Wiesławę Glazik (12 rocz. śmierci)
17,00    +    Jana Kuryło (greg. 12/30)
17,30    +    Teresę Gołębiewską (int. z ofiar pogrzebu)
17,30    +    Krzysztofa Wulczyńskiego (int. z ofiar pogrzebu)

Piątek        (14 stycznia 2022 r.)

17,00    +    Leszka Sobań (1 rocz. śmierci)
17,00    +    Jana Kuryło (greg. 13/30)
17,30    +    Henrykę Winiarską (1 rocz. śmierci)
17,30    +    Rafała Kuźmińskiego (int. z ofiar pogrzebu)

Sobota        (15 stycznia 2022 r.)

8,00    +    Jurija Tyszkiewicza (10 rocz. śmierci) i Eugeniusza Tyszkiewicza
8,00    +    Stanisława Frankowskiego
17,00    +    Zofię Strzelecką (4 rocz. śmierci)
17,00    +    Jana Kuryło (greg. 14/30)

II Niedziela Zwykła    (16 stycznia 2022 r.)

7,30    w intencji parafii
9,30    +    Bogumiłę i Bolesława Pawelec
11,30    +    Czesława Więcka (int. z ofiar pogrzebu)
13,30    +    Albina Smolnego (int. z ofiar pogrzebu)
13,30    o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Barbary i Henryka  oraz całej rodziny w 40 rocz. ślubu
17,00    +    Jana Kuryło (greg. 15/30)