XVI Niedziela Zwykła        (18 lipca 2021 r.)

    7,30       w intencji parafii
    10,30    +      Katarzynę, Stanisława i Czesława Sipak oraz Mieczysława Widła
    18,00            o Boże błogosławieństwo dla Urszuli i Stanisława w 55 rocz. ślubu

Poniedziałek                (19 lipca 2021 r.)

    17:30        O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Najświętszej dla Dawida z ok urodzin
    18,00    +    Weronikę Oćwieja (int. z ofiar pogrzebu)
    18,00    +    Jana Laskowskiego (20 rocz. śmierci)

Wtorek                    (20 lipca 2021 r.)

    18,00    +     Wandę Kowalską (int. Kazimierza Frygier)
    18,00    +    Zytę (9 rocz. śmierci) i Stanisława (11 rocz. śmierci) Ratajczaków oraz rodziców z obojga stron

Środa                    (21 lipca 2021 r.)

    17:30  O łaskę zdrowia i błogosławieństwo Boże w życiu rodzinnym i osobistym dla wnuczki Ani ( int. babci)
    18,00    +    Kazimierza (20 rocz. śmierci) i Teresę Bąk oraz Stanisława i Zbigniewa Szymańskich
    18,00    +     Jadwigę Walczak

Czwartek                    (22 lipca 2021 r.)

    18,00    +    Jana Hałas
    18,00    +    Lecha Głuszkowskiego (int. chrześniaka Piotra z rodziną)

Piątek                    (23 lipca 2021 r.)

    18,00    +    Tadeusza Nieradkę (1 rocz. śmierci)
    18,00        o potrzebne łaski i opiekę Matki Najświętszej dla rodziny   

Sobota                    (24 lipca 2021 r.)

    8,00      +    za zmarłych z rodzin Popow i Napora
    18,00     +    Zdzisława Kowalskiego (int. szwagra Czesława z żoną)

XVII Niedziela Zwykła    (25 lipca 2021 r.)

    7,30    +    Barbarę Chłopecką i Józefa Brokopa
    10,30  +    ojca Bronisława i brata Leszka Szwajkos
    18,00    +    Waldemara i Krzysztofa Babiarz