Chrzest Pański        (10 stycznia 2021 r.)

7,30    w intencji parafii
9,30    za małżonków, którzy w styczniu obchodzą rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa o umocnienie miłości i potrzebne łaski przez wstawiennictwo św. Zelii i Ludwika Martin
11,30    w pewnej intencji za wstawiennictwem św. Zelii i Ludwika Martin
13,30    +    Walerię i Feliksa Lipińskich, Karolinę Gręźlik i Kazimierza Kazanieckiego
17,00    +    Weronikę Oćwieja (int. z ofiar pogrzebu)

Poniedziałek    (11 stycznia 2020 r.)

7,00    w pewnej intencji za wstawiennictwem św. Zelii i Ludwika Martin
17,00    +    rodziców Apolonię i Czesława Janiszewskich, Władysławę i Zygmunta Jendrzejewskich, Jerzego Obermuellera, Mariannę Manikowską
17,00    o Boże błogosławieństwo dla Barbary i Sławka

Wtorek        (12 stycznia 2020 r.)

7,00    w pewnej intencji za wstawiennictwem św. Zelii i Ludwika Martin
13,00    pogrzeb: Jan Hałas
17,00    +    Feliksę, Barbarę i Zygmunta Falkowskich oraz Tadeusza Nowińskiego
17,00    +    rodziców Władysławę i Władysława Świerczek

Środa        (13 stycznia 2020 r.)

7,00    w pewnej intencji za wstawiennictwem św. Zelii i Ludwika Martin
17,00    o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Darii z okazji 15 urodzin
17,00    +    Bernarda Szaładzińskiego (3 rocz. śmierci) oraz Marię i Magdalenę Rose

Czwartek        (14 stycznia 2020 r.)

7,00    w pewnej intencji za wstawiennictwem św. Zelii i Ludwika Martin
17,00    +    Grażynę Czarnowską – Krajewską (int. Zakładu Pogrzebowego „Sotor”)
17,00    +    Zofię Strzelecką (4 rocz. śmierci)

Piątek        (15 stycznia 2021 r.)

7,00    w pewnej intencji za wstawiennictwem św. Zelii i Ludwika Martin
17,00    +    Jurija (9 rocz. śmierci) i Eugeniusza Tyszkiewiczów
17,00    +    Jana i Stefanię Łosińskich i zmarłych z rodziny

Sobota        (16 stycznia 2021 r.)

8,00    w pewnej intencji za wstawiennictwem św. Zelii i Ludwika Martin
17,00    +    Antoniego i Marcelego Chmiel (z okazji imienin)
17,00    +    Mirosława Lewandowskiego i rodziców z obojga stron

II Niedziela Zwykła    (17 stycznia 2021 r.)

7,30    w pewnej intencji za wstawiennictwem św. Zelii i Ludwika Martin
9,30    +    Mieczysława Widła oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
11,30    +    Bronisława Szwajkosa
13,30    +    Jana Mucharskiego
17,00    +    Zdzisława Kowalskiego (int. syna Dariusza z żoną)