duszpasterze

PROBOSZCZ PARAFII:
– ks. kanonik Dariusz Aniołkowski

WIKARIUSZE:
– ks. Damian Wysocki

REZYDENCI:
– ks. kanonik Feliks Wnuk-Lipiński