Domowy Kościół to małżeńsko-rodzinny ruch świeckich w Kościele Rzymsko-Katolickim.
Łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame (END).

Założycielem jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (1921–1987). W rozwoju DK ściśle współpracowała z Założycielem siostra Jadwiga Skudro RSCJ. Duchową kolebką ruchu jest Krościenko n/Dunajcem, gdzie w 1973 r. odbyły się pierwsze oazy rodzin,które zapoczątkowały rozwój ruchu.
Celem Domowego Kościoła jest rozwijanie duchowości małżeńskiej. Duchowość to dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem.
Budując jedność w małżeństwie i rodzinie korzystamy z narzędzi zwanych zobowiązaniami:

  • modlitwa osobista,
  • czytanie Pisma Św.,
  • modlitwa małżeńska,
  • modlitwa rodzinna,
  • dialog małżeński,
  • reguła życia,
  • rekolekcje.

Spotykamy się co miesiąc w tzw. kręgach. Krąg tworzy 4-7 małżeństw pragnących wspomagać się wzajemnie w dążeniu do budowania w swoich rodzinach domowego Kościoła.

Jeździmy na rekolekcje. Podstawowe w naszej wspólnocie są rekolekcje 15-dniowe I, II, III stopnia (tzw. oazy rodzin), kilkudniowe Oazy Rekolekcyjne Animatorów Rodzin (ORAR I i II stopnia),
Mamy też szeroki wachlarz rekolekcji tematycznych poświęconych poszczególnym aspektom życia małżeńskiego, życia rodzinnego, rozwojowi duchowości.

Wspólnota Domowego Kościoła w Grębocinie.
W parafii w Grębocinie są 4 kręgi, łącznie 17 małżeństw. Moderatorem dla wszystkich kręgów jest ks. Dariusz Aniołkowski.

Gdzie możesz nas spotkać?
W każdą drugą niedzielę miesiąca na Mszy św. o godzinie 9:30 (latem 10:30) pełnimy posługę liturgiczną. Jest to Msza św. w intencji małżeństw obchodzących swoją rocznicę ślubu w danym miesiącu. Potem mamy spotkanie w salce w Domu Katolickim.