I Niedziela Adwentu    (28 listopada 2021 r.)

7,30    +    Teresę Klonek (14 rocz. śmierci) i zmarłych z rodzin Klonek i Sitek
9,30    +    Czesławę Mucharską (int. córki z rodziną)
11,30    +    Bronisława i Leszka Szwajkos
11,30    +    Czesława Dąbrowskiego (greg. 4/30)
13,30    o Boże błogosławieństwo dla Janiny z okazji urodzin
17,00    +    Henryka Łabicha (16 rocz. śmierci)

Poniedziałek    (29 listopada 2021 r.)

6,45    w intencji parafii
6,45    +    Czesława Dąbrowskiego (greg. 5/30)
17,00    +    Reginę i Jana Lewandowskich, rodziców i rodzeństwo
17,00    +    mamę Krystynę Sadowską (z okazji urodzin)

Wtorek        (30 listopada 2021 r.)

6,45    +    Czesława Dąbrowskiego (greg. 6/30)
6,45    +    mamę Władysławę Szmigiel (9 rocz. śmierci), tatę Władysława i zmarłych z rodziny
12,00    pogrzeb: Edmunda Wirzchowskiego
17,00    +    Bronisławę, Bernarda, Władysława, Klarę, dziadków i zmarłych z rodzin Zdrojewskich i Kossakowskich
17,00    +    Halinę (21 rocz. śmierci) i Ludwika Nowickich

Środa        (1 grudnia 2021 r.)

6,45    +    Czesława Dąbrowskiego (greg. 7/30)
6,45    +    Helenę i Józefa Solarczyków oraz rodziców i rodzeństwo z obojga stron
17,00    +    Tomasza Schreibera (11 rocz. śmierci)
17,00    +    Leokadię Jędryka (int. z ofiar pogrzebu)

Czwartek        (2 grudnia 2021 r.)

6,45    +    Czesława Dąbrowskiego (greg. 8/30)
6,45    +    Pelagię Górnacką (int. Marii i Bolesława Sztramkowskich)
17,00    +    Jadwigę Woźniak (int. z ofiar pogrzebu)
17,00    +    siostrę Anitę Skrzoską (25 rocz. śmierci)

Piątek        (3 grudnia 2021 r.)

6,45    +    Czesława Dąbrowskiego (greg. 9/30)
6,45    +    Marię Marut
17,00    +    Tadeusza Wiśniewskiego (2 rocz. śmierci)
17,00    +    Iwonę Wierzbicką (int. z ofiar pogrzebu)

Sobota        (4 grudnia 2021 r.)

6,45    +    Czesława Dąbrowskiego (greg. 10/30)
6,45    o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla Barbary z okazji imienin
17,00    +    Jana Hałasa
17,00    +    Albina Smolnego (int. z ofiar pogrzebu)

II Niedziela Adwentu    (5 grudnia 2021 r.)

7,30    w intencji parafii
9,30    +    Józefa Bobińskiego
9,30    o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Różańcowej dla seniorów Żywego Różańca
11,30    +    Zdzisława Antczaka (z okazji imienin) i zmarłych z rodzin Roguskich i Antczaków
11,30    +    Czesława Dąbrowskiego (greg. 11/30)
13,30    +    Józefę Zielińską (18 rocz. śmierci), Stefana Zielińskiego (47 rocz. śmierci) (int. córki z dziećmi)
17,00    +    Krystynę Frygier (z okazji imienin)