MSZE  ŚWIĘTE  W  BIEŻĄCYM  TYGODNIU

IV Niedziela Adwentu    (18 grudnia 2022 r.)

7,30    +    Czesława i Wandę Pawelec
9,30    +    Teresę Bobińską (8 rocz. śmierci) oraz zmarłych z rodziny
11,30    +    Jana Chojnackiego oraz Barbarę i Tadeusza Naklickich
13,30    +    Wiesława Kalwarę (int. z ofiar pogrzebu)
17,00    +    Stefanię i Jana Łosińskich i zmarłych z rodziny

Poniedziałek    (19 grudnia 2022 r.)

6,45    o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego dla Darka i jego rodziny
17,00    o Boże błogosławieństwo i opiekę Najświętszej Panienki w posłudze kapłańskiej dla ks. Proboszcza (int. Żywego Różańca)
17,00    +    Mirosława Telusa

Wtorek        (20 grudnia 2022 r.)

6,45    +    Barbarę Borkowską
11,00    pogrzeb: Romana Buczkowskiego
17,00    +    Stanisława Frankowskiego
17,00    +    Stanisława Studzińskiego (1 rocz. śmierci)

Środa        (21 grudnia 2022 r.)

6,45    +    Sławomira Olszewskiego (12 rocz. śmierci)
17,00    +    Urszulę i Ryszarda Szatkowskich oraz Tadeusza Aniołowskiego
17,00    +    Danutę Żero (int. z ofiar pogrzebu)

Czwartek        (22 grudnia 2022 r.)

6,45    +    Annę i Klemensa Szpejna
17,00    +    Władysławę, Kazimierza, Jacka i Zbigniewa Piekalskich oraz Albina Smolnego
17,00    +    Lidię Kujawską (int. z ofiar pogrzebu)

Piątek        (23 grudnia 2022 r.)

6,45    +    Krystynę Kalinowską (w rocz. śmierci)
17,00    +    Wiktorię Zaleską (w dniu imienin)
17,00    +    Bronisława Wiśniewskiego (33 rocz. śmierci)

Sobota        (24 grudnia 2022 r.)

8,00    +    Mariannę i Albina Mireckich oraz Adama i Czesława Adamskich
8,00    +    Ewę Walterską (int. syna Daniela z rodziną)
24,00    w intencji parafii
24,00    +    Wojciecha Zmarzłego (2 rocz. śmierci) i zmarłych z rodziny

Narodzenie Pańskie    (25 grudnia 2022 r.)

9,30    +    Mariana Sitka (int. z ofiar pogrzebu)
11,30    o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla Asi oraz całej rodziny z okazji urodzin
13,30    +    Genowefę Raciniewską (14 rocz. śmierci)
17,00    Msza św. dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i Boże błogosławieństwo dla Izy i Tomasza w 16 rocz. ślubu