IV Niedziela Adwentu    (19 grudnia 2021 r.)

7,30    w intencji parafii
9,30    +    Teresę Bobińską (7 rocz. śmierci)
11,30    o Boże błogosławieństwo i opiekę Najświętszej Panienki w posłudze kapłańskiej dla ks. Proboszcza (int. Żywego Różańca)
11,30    +    Czesława Dąbrowskiego (greg. 25/30)
13,30    +    Jana i Janinę Bania, Edwarda i Urszulę (5 rocz. śmierci) Lesickich
17,00    +    Genowefę Raciniewską (13 rocz. śmierci)

Poniedziałek    (20 grudnia 2021 r.)

6,45    +    Czesława Dąbrowskiego (greg. 26/30)
17,00    +    Jana i Stefanię Łosińskich i zmarłych z rodziny
17,00    +    Mirosława Klonka (10 rocz. śmierci) i zmarłych z rodzin Sitek i Klonek

Wtorek        (21 grudnia 2021 r.)

6,45    +    Czesława Dąbrowskiego (greg. 27/30)
6,45    +    Sławomira Olszewskiego (11 rocz. śmierci)
17,00    +    Czesławę Mucharską (int. córki z rodziną)
17,00    +    rodziców Annę i Klemensa Szpejna (w 20 rocz. śmierci Anny)

Środa        (22 grudnia 2021 r.)

6,45    +    Czesława Dąbrowskiego (greg. 28/30)
6,45    o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla córki z okazji imienin oraz zdrowie dla wnuczki
17,00    +    Renatę Lubomską
17,00    +    Urszulę i Ryszarda Szatkowskich oraz Tadeusza Aniołowskiego

Czwartek        (23 grudnia 2021 r.)

6,45    +    Czesława Dąbrowskiego (greg. 29/30)
6,45    +    Aurelię Jenczewską (int. Krystyny z córką)
17,00    +    Wiktorię Zaleską (w dniu imienin)
17,00    +    Andrzeja Łagę (int. z ofiar pogrzebu)

Piątek        (24 grudnia 2021 r.)

8,00    +    Czesława Dąbrowskiego (greg. 30/30)
8,00    +    Mariannę i Albina Mireckich
8,00    +    Ewę Walterską (int. rodziny)

22,00    +    Halinę Szydłowską (9 rocz. śmierci), dziadków Szydłowskich i Bukowskich
22,00    w intencji parafii
00,00    +    Halinę Szmidt, Bronisławę Zygarską i Wiesława Zielińskiego
00,00    o Boże błogosławieństwo dla syna Huberta z okazji 18 urodzin oraz dla syna Szymona

Narodzenie Pańskie    (25 grudnia 2021 r.)

9,30    Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny z okazji 15 rocz. ślubu Tomka i Izy
11,30    o Boże błogosławieństwo dla Asi w 9 urodziny
13,30    +    Wojciecha Zmarzłego (1 rocz. śmierci), Józefa i Kazimierę Łasińskich oraz Anitę Skrzoska
17,00    +    Kazimierza, Władysławę, Jacka i Zbigniewa Piekalskich oraz Albina Smolnego

Świętej Rodziny    (26 grudnia 2021 r.)

7,30    +    Leokadię i Zenona Balickich, rodziców i rodzeństwo z obojga stron
9,30    +    Klarę, Bronisławę, Bernarda i Władysława Zdrojewskich
11,30    +    Leszka Szwajkosa, Bronisława Szwajkosa i Klarę Zblewską
13,30    w intencji parafii
17,00    +    Annę Kozłowską (8 rocz. śmierci)