MSZE  ŚWIĘTE  W  BIEŻĄCYM  TYGODNIU

Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata    (20 listopada 2022 r.)

7,30    w intencji parafii
9,30    +    Tadeusza (9 rocz. śmierci) i Teresę Rakowskich, Janinę i Bronisława Rakowskich, Genowefę i Mieczysława Elwertowskich
11,30    +    Krystynę Ciechacką (int. z ofiar pogrzebu)
13,30    +    Mieczysława Widła, rodziców i rodzeństwo
17,00    w intencji Ojczyzny
17,00    +    Jadwigę Baran

Poniedziałek    (21 listopada 2022 r.)

17,00    +    Jana Jurkiewicza (int. mamy z rodziną)
17,00    +    Bronisława Szymczyka (w rocz. śmierci) i zmarłych z rodziny
17,30    +    Stanisława Głowackiego (int. sąsiadów z Czernikowa z ulicy Reja)
17,30    +    Grzegorza Skoniecznego (int. Marzeny i Arka Wesołek)

Wtorek        (22 listopada 2022 r.)

12,00    pogrzeb:  Henryki Lewandowskiej
17,00    o Boże błogosławieństwo i opiekę Najświętszej Panienki dla Anny i jej rodziny
17,00    +    Wiesława Zduńskiego (1 rocz. śmierci)
17,30    +    Mariannę Radziszewską (16 rocz. śmierci)
17,30    +    Zygmunta Kurlendę (1 rocz. śmierci)

Środa        (23 listopada 2022 r.)

17,00    +    Halinę i Ludwika Nowickich
17,00    +    Stanisława Kutybę (int. Krzysztofa Bieńka z rodziną)
17,30    +    Kazimierza (z okazji urodzin) i Krystynę Frygier
17,30    +    Helenę Malik (16 rocz. śmierci)

Czwartek        (24 listopada 2022 r.)

17,00    +    Stanisława Studzińskiego (int. z ofiar pogrzebu)
17,00    +    Tadeusza Kalbarczyka, rodziców z obojga stron i zmarłych z rodziny
17,30    o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Julii oraz całej rodziny z okazji 18 urodzin
17,30    +    Marka Rajewskiego (int. z ofiar pogrzebu)

Piątek        (25 listopada 2022 r.)

17,00    +    Krystynę i Zygmunta Kurkowskich oraz brata Pawła
17,00    +    Andrzeja Łagę (int. rodziny Bożejewicz)
17,30    +    Czesława Krawczyka i zmarłych z rodziny
17,30    +    Łucję Byra (z okazji urodzin)

Sobota        (26 listopada 2022 r.)

8,00    +    Lidię Kujawską (int. z ofiar pogrzebu)
8,00    +    Krystynę i Zygmunta Kurkowskich oraz brata Pawła
17,00    +    Mariana Sitka (int. z ofiar pogrzebu)
17,00    +    Stanisława Saka, rodziców Annę i Hieronima oraz Stanisławę Kruk

I Niedziela Adwentu    (27 listopada 2022 r.)

7,30    w intencji parafii
9,30    +    Zdzisława Antczaka i zmarłych z rodziny
11,30    +    Henryka Łabicha (17 rocz. śmierci)
13,30    +    Stanisława Widlińskiego (int. z ofiar pogrzebu)
17,00    +    Stanisława Domeradzkiego (int. z ofiar pogrzebu)