V Niedziela Wielkiego Postu    (3 kwietnia 2022 r.)

7,30    w intencji parafii
9,30    o Boże błogosławieństwo dla Róży Różańcowej p. Gierszyńskiej za przyczyną św. Jadwigi
11,30    +    Wiesława Kalwarę (int. z ofiar pogrzebu)
13,30    +    Zdzisława Antczaka (9 rocz. śmierci) i Antoniego Szymańskiego (4 rocz. śmierci)
17,00    +    Blandynę i Zygmunta Tempińskich, Teresę i Jana Wilmanowicz, Małgorzatę i Mieczysława Michalskich oraz zmarłych z rodziny

Poniedziałek    (4 kwietnia 2022 r.)

9,00    +    Kazimierę i Stanisława Podsiedlik i zmarłych rodziców z obojga stron (z okazji imienin)
17,00    +    Tatianę Nadstawną (int. z ofiar pogrzebu)
17,00    +    Henryka Majewskiego (int. z ofiar pogrzebu)

Wtorek        (5 kwietnia 2022 r.)

9,00    +    Zofię Zielińską (18 rocz. śmierci)
17,00    +    Jana Jurkiewicza (2 rocz. śmierci)
17,00    +    Jadwigę Woźniak w 1 rocz. śmierci (int. męża i dzieci z rodzinami)
17,00    +    Anielę (18 rocz. śmierci) i Jana Kosińskich

Środa        (6 kwietnia 2022 r.)

9,00    +    Teresę Zalewską (int. z ofiar pogrzebu)   
17,00    o Boże błogosławieństwo dla Kamili i Piotra w 20 rocz. ślubu
17,00    o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla mamy Teresy (int. córek z rodzinami)
17,00    +    Krystynę Ciechacką (int. z ofiar pogrzebu)

Czwartek        (7 kwietnia 2022 r.)

17,00    o Boże błogosławieństwo dla dzieci i rodziców za przyczyną św. Joanny Beretty Molly
17,30    +    Edmunda Wirzchowskiego (int. z ofiar pogrzebu)
17,30    +    Helenę Jasińską oraz w pewnej intencji za przyczyną św. Jana Pawła II

Piątek        (8 kwietnia 2022 r.)

17,00    +    Janinę (1 rocz. śmierci)  Józefa oraz zmarłych z rodziny
17,00    +    Mariannę i Leona Liwak
18,00    +    Ewę Mach i jej rodziców Pawła i Danielę Lewczuk
18,00    +    Grzegorza, Michalinę, Władysława i zmarłych z rodziny

Sobota        (9 kwietnia 2022 r.)

8,00    +    Reginę i Jana Lewandowskich, rodziców i rodzeństwo z obojga stron
8,00    +    Romana Jankowskiego, bratową, bratanka i szwagrów
17,00    +    Łucję, Zygmunta, Edwarda i Bogusława Kalinowskich
17,00    +    Teresę (3 rocz. śmierci) i Tadeusza Rakowskich, Janinę i Bronisława Rakowskich oraz Genowefę i Mieczysława Elwertowskich

VI Niedziela Wielkiego Postu    (10 kwietnia 2022 r.)

7,30    w intencji parafii
9,30    za małżonków, którzy w kwietniu obchodzą rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa o umocnienie miłości i potrzebne łaski przez wstawiennictwo św. Zelii i Ludwika Martin
11,30    +    Czesława Więcka (int. z ofiar pogrzebu)
13,30    +    Helenę i Józefa Barszczewskich, brata Jana i Hannę Walkowską
17,00    +    Marię Bartosińską (int. z ofiar pogrzebu)