XXI Niedziela Zwykła        (22 sierpnia 2021 r.)

7,30    w intencji parafii
10,30    +    Adama i Czesława Adamskich, Albina i Mariannę Mireckich oraz Jana Pielesza
18,00    +    Weronikę Oćwieja (int. Pawła Widła z rodziną)

Poniedziałek    (23 sierpnia 2021 r.)

18,00    +    Kazimierza Kowalskiego (4 rocz. śmierci)
18,00    o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Najświętszej dla Kingi z okazji 16 urodzin

Wtorek        (24 sierpnia 2021 r.)

18,00    +    Annę Laskowską
18,00    +    Barbarę, Zygmunta i Feliksę Falkowskich oraz Zygmunta Nowińskiego
18,00    +    Leszka Bojanowskiego (4 rocz. śmierci)

Środa        (25 sierpnia 2021 r.)

18,00    +    Marka Krajewskiego (int. Ewy i Daniela Grzegorzek z Ujanowic)
18,00    +    Albina Smolnego (int. z ofiar pogrzebu)

Czwartek        (26 sierpnia 2021 r.)

18,00    +    członków i sympatyków wspólnoty
18,00    o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i potrzebne łaski dla całej rodziny z okazji 19 rocz. ślubu Anny i Krzysztofa

Piątek        (27 sierpnia 2021 r.)

18,00    +    Piotra Judejko (5 rocz. śmierci)
18,00    +    Helenę Malik (15 rocz. śmierci)

Sobota        (28 sierpnia 2021 r.)

8,00    +    Włodzimierza i Urszulę Kubackich
18,00    Dożynki – Msza św. dziękczynna za zebrane plony
18,00    +    Jerzego Aniołkowskiego

XXII Niedziela Zwykła    (29 sierpnia 2021 r.)

7,30    o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i potrzebne łaski dla całej rodziny z okazji 25 rocz. ślubu Mirosławy i Krzysztofa
10,30    w intencji parafii
10,30    o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Marii Bartosińskiej z okazji 100 urodzin
18,00    +    Bronisława Szwajkosa