XXXIII Niedziela Zwykła    (19 listopada 2023 r.)

7,30    w intencji parafii
9,30    +    Mieczysława Widła oraz jego rodziców i rodzeństwo
9,30    o Boże błogosławieństwo dla Heleny w 11 urodziny
11,30    +    Marię Kowalską (int. z ofiar pogrzebu)
11,30    +    Wojciecha Stefańskiego (greg. 16/30)
13,30    +    Mariannę, Wiktorię, Leona i Stanisława Liwak
17,00    +    Jadwigę Baran (2 rocz. śmierci)

Poniedziałek    (20 listopada 2023 r.)

17,00    +    Genowefę Kawecką (19 rocz. śmierci), Józefa, Kazimierza, Jerzego, Ryszarda i Wiesława Kaweckich
17,30    +    Wojciecha Stefańskiego (greg. 17/30)
17,30    +    Mariannę Krawczyńską

Wtorek        (21 listopada 2023 r.)

17,00    +    Wojciecha Stefańskiego (greg. 18/30)
17,30    +    Igora Barlika (int. z ofiar pogrzebu)
17,30    +    Urszulę i Ryszarda Szatkowskich oraz Tadeusza Aniołowskiego

Środa        (22 listopada 2023 r.)

17,00    +    Wojciecha Stefańskiego (greg. 19/30)
17,00    +    Wiesława Zduńskiego (2 rocz. śmierci)
17,30    +    Mariannę Radziszewską (17 rocz. śmierci)
17,30    Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla wnuczki i jej rodziców w 1 rocz. urodzin Helenki

Czwartek        (23 listopada 2023 r.)

17,00    +    Wojciecha Stefańskiego (greg. 20/30)
17,00    +    Janusza Drozdowskiego (int. z ofiar pogrzebu)
17,30    +    Bogdana Jenczewskiego (int. z ofiar pogrzebu)
17,30    +    Analidę Wójtowicz (z okazji 50 urodzin)

Piątek        (24 listopada 2023 r.)

17.00    +    Wojciecha Stefańskiego (greg. 21/30)   
17,30    +    Kazimierza Krzywdzińskiego (int. z ofiar pogrzebu)
17,30    +    Grażynę Talarek (int. Teresy i Andrzeja Falkiewicz z dziećmi) (int. z ofiar pogrzebu)

Sobota        (25 listopada 2023 r.)

8,00    +    Anielę, Jana, Antoninę i Władysława oraz zmarłych z rodziny Kosińskich
8,00    +    Bernarda, Jerzego i Stanisławę Pastewskich
17,00    +    Wojciecha Stefańskiego (greg. 22/30)
17,00    +    Henryka Majewskiego (2 rocz. śmierci)
17,00    o zdrowie i potrzebne łaski dla męża Kazimierza

Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata    (26 listopada 2023 r.)

7,30    w intencji parafii
9,30    +    Tadeusza (10 rocz. śmierci) i Teresę Rakowskich, Janinę i Bronisława Rakowskich, Genowefę i Mieczysława Elwertowskich
11,30    +    Krystynę i Kazimierza Frygier
11,30    +    Wojciecha Stefańskiego (greg. 23/30)
13,30    +    Jana Andruszkiewicza (int. z ofiar pogrzebu)
17,00    +    Ewę, Alfreda i Mirosława Schrӧter
17,00    o Boże błogosławieństwo w 90 rocz. urodzin dla Janiny Pituły (int. wspólnoty Żywego Różańca)