V Niedziela Wielkanocy    (15 maja 2022 r.)

7,30    +    Zofię Meler (10 rocz. śmierci) i Antoniego Melera
9,30    +    Zygfryda Lewandowskiego (1 rocz. śmierci)
11,30    +    Czesława Więcka (int. z ofiar pogrzebu)
13,30    +    Zofię Wierzbicką i zmarłych z obojga stron
18,00    +    Jadwigę Kowalską (greg. 15/30)

Poniedziałek    (16 maja 2022 r.)

17,30    +    Ireneusza Rydzyńskiego (int. z ofiar pogrzebu)
17,30    +    za zmarłych z rodziny Raciniewskich
18,00    w intencji parafii
18,00    +    Jadwigę Kowalską (greg. 16/30)

Wtorek        (17 maja 2022 r.)

17,30    +    Stefana Schrӧtera
17,30    +    Halinę Forębską i Pawła Forębskiego
18,00    +    Romualda Mariańskiego (int. z ofiar pogrzebu)
18,00    +    Jadwigę Kowalską (greg. 17/30)

Środa        (18 maja 2022 r.)

17,30    +    za zmarłych z rodzin Kosińskich i Ostrowskich
17,30    +    Felicję i Henryka Walentowicz, Zofię, Stanisława, Marię, Leszka i Czesława Rzadkiewicz
18,00    o łaskę zdrowia dla Jana Pacholskiego
18,00    +    Jadwigę Kowalską (greg. 18/30)

Czwartek        (19 maja 2022 r.)

17,30    +    Ewę Walterską (int. z ofiar pogrzebu)
18,00    +    Teresę Łaga (2 rocz. śmierci)
18,00    +    Jadwigę Kowalską (greg. 19/30)

Piątek        (20 maja 2022 r.)

17,30    +    Barbarę Wiśniewską (int. z ofiar pogrzebu)
17,30    +    Melanię i Feliksa Jelińskich, Janinę i Teofila Mucharskich
18,00    +    Krystynę Sadowską (4 rocz. śmierci)
18,00    +    Jadwigę Kowalską (greg. 20/30)

Sobota        (21 maja 2022 r.)

8,00    +    Tatianę Nadstawną (int. z ofiar pogrzebu)
8,00    o Boże błogosławieństwo i opiekę Najświętszej Panienki dla Marii i jej rodziny
18,00    +    Halinę Schrӧter (int. z ofiar pogrzebu)
18,00    +    Jadwigę Kowalską (greg. 21/30)

VI Niedziela Wielkanocy    (22 maja 2022 r.)

7,30    +    za zmarłych z rodzin Kosińskich i Ostrowskich
9,30    +    Edwarda Ciesielskiego, rodziców, brata i zmarłych z rodziny
11,00    w intencji parafii i dzieci pierwszokomunijnych
13,30    +    mamę Jadwigę Buczyńską (6 rocz. śmierci) i Jana Buczyńskiego (int. Wiesława z żoną)
18,00    +    Jadwigę Kowalską (greg. 22/30)