VI Niedziela Wielkanocy    (22 maja 2022 r.)

7,30    +    za zmarłych z rodzin Kosińskich i Ostrowskich
9,30    +    Edwarda Ciesielskiego, rodziców, brata i zmarłych z rodziny
11,00    w intencji parafii i dzieci pierwszokomunijnych
13,30    +    mamę Jadwigę Buczyńską (6 rocz. śmierci) i Jana Buczyńskiego (int. Wiesława z żoną)
18,00    +    Jadwigę Kowalską (greg. 22/30)

Poniedziałek    (23 maja 2022 r.)

17,30    +    Iwonę Wierzbicką (int. z ofiar pogrzebu)
17,30    o Boże błogosławieństwo dla Iwony i Piotra w 19 rocz. ślubu i Marceliny w 17 urodziny
18,00    +    Jadwigę Kowalską (greg. 23/30)

Wtorek        (24 maja 2022 r.)

17,30    +    Adama Szwugier (1 rocz. śmierci)
17,30    +    Stanisława Studzińskiego (int. z ofiar pogrzebu)
18,00    +    Urszulę Dyrdę (6 rocz. śmierci) i Franciszka Dyrdę
18,00    +    Jadwigę Kowalską (greg. 24/30)
18,00    Msza św. dziękczynno-błagalna w intencji Gabrieli

Środa        (25 maja 2022 r.)

17,30    +    Irenę, Wacława i Jana Zakierskich
17,30    +    Zygfryda Lewandowskiego (int. z ofiar pogrzebu)
18,00    o Boże błogosławieństwo dla Piotra na czas egzaminów
18,00    +    Jadwigę Kowalską (greg. 25/30)
18,00    +    Mariana i Lucynę Czarkowskich i zmarłych z rodziny

Czwartek        (26 maja 2022 r.)

17,30    +    Iwonę Wierzbicką (int. z ofiar pogrzebu)
17,30    +    Helenę (z okazji Dnia Matki), Jana i Zbigniewa Piotrowskich
17,30    o Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia
18,00    +    Marię Wyderko (z okazji Dnia Matki) i Władysława Wyderko (24 rocz. śmierci)
18,00    +    Jadwigę Kowalską (greg. 26/30)

Piątek        (27 maja 2022 r.)

17,30    +    Mateusza Kwiatkowskiego (2 rocz. śmierci) i Julię Krauze
17,30    +    Stefanię i Jana Łosińskich i zmarłych z rodziny
18,00    o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla Danuty
18,00    +    Jadwigę Kowalską (greg. 27/30)

Sobota        (28 maja 2022 r.)

8,00    +    Kazimierę i Bronisława Bagińskich
8,00    +    Mariana Ciechanowskiego (1 rocz. śmierci)
18,00    +    Kazimierza Frygier (int. sąsiadów) (int. z ofiar pogrzebu)
18,00    +    Jadwigę Kowalską (greg. 28/30)

Wniebowstąpienie Pańskie    (29 maja 2022 r.)

7,30    w intencji parafii
9,30    +    Jadwigę i Bogusława Barczewskich oraz Zbigniewa Wróblewskiego
11,30    za żywe i zmarłe członkinie Koła Gospodyń Wiejskich
11,30    +    Barbarę Lebowską, Zbigniewa Grunwalda i zmarłych z rodziny
13,30    +    męża Tadeusza Pączka i rodziców z obojga stron (int. z ofiar pogrzebu)
18,00    +    Jadwigę Kowalską (greg. 29/30)