VI Niedziela Wielkanocy    (9 maja 2021 r.)

7,30    +    Jadwigę, Annę i Mieczysława Mioduszewskich
9,30    za małżonków, którzy w maju obchodzą rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa o umocnienie miłości i potrzebne łaski przez wstawiennictwo św. Zelii i Ludwika Martin
11,30    +    Zdzisława Kowalskiego (int. wnuczek Martyny z Szymonem i Ani z mężem Szymonem)
13,30    +    Roberta Mucha oraz za zmarłych z rodzin Mucha i Kula
18,00    +    Romana Skrobka (greg. 9/30)

Poniedziałek    (10 maja 2021 r.)

17,00    o łaskę zdrowia i szczęśliwą operację dla Marysi
17,00    +    Czesława i Anielę Kujawskich, rodziców i rodzeństwo
18,00    +    Romana Skrobka (greg. 10/30)
18,00    +    Wojciecha Zmarzłego i zmarłych z rodziny
18,00    +    Annę Sternicką

Wtorek        (11 maja 2021 r.)

17,30    +    Weronikę Oćwieja (int. z ofiar pogrzebu)
17,30    +    Henrykę Winiarską
18,00    +    ciocię Wandę Kowalską (int. rodzin Rojków i Pliszczyńskich)
18,00    +    Romana Skrobka (greg.11/30)

Środa        (12 maja 2021 r.)

17,30    +    Zofię i Antoniego Meler
17,30    +    Marię i Stanisława Gackowskich, zmarłych z rodziny z obojga stron oraz Małgorzatę i Romualda Dalke
18,00    +    Stanisława Saka
18,00    +    Romana Skrobka (greg. 12/30)   

Czwartek        (13 maja 2021 r.)

17,30    +    Jana Turczyna (27 rocz. śmierci)
17,30    +    Joannę Pronobis, Jana Pronobisa oraz zmarłych z rodziny Chrzanowskich
18,00    +    Romana Skrobka (greg. 13/30)
18,00    +    rodziców Mariannę i Marcelego Przymorskich, Alfonsa i Grzegorza Piórkowskich

Piątek        (14 maja 2021 r.)

17,30    +    Zofię i Jana Bordewicz
17,30    +    Leszka Rosińskiego oraz zmarłych z rodziny Falkowskich
18,00    +    Romana Skrobka (greg. 14/30)
18,00        o Boże błogosławieństwo dla męża Jacka z okazji 50 urodzin

Sobota        (15 maja 2021 r.)

8,00    +    Zofię Wierzbicką i zmarłych z obojga stron
8,00    +    Tadeusza Nowińskiego, Barbarę, Feliksę i Zygmunta Falkowskich
18,00    +    Romana Skrobka (greg. 15/30)
18,00    +    Stefana Schrӧtera
18,00    +    Monikę Plewa (24 rocz. śmierci) oraz zmarłych z rodziny

Wniebowstąpienie Pańskie    (16 maja 2021 r.)

7,30    w intencji parafii
9,30    +    rodziców Władysławę i Władysława Szmigiel i zmarłych z rodziny (int. syna Ireneusza)
11,30    +    Stanisława Różyckiego
13,30    +    Wandę i Kazimierza Świtalskich i zmarłych z rodziny
18,00    +    Romana Skrobka (greg. 16/30)