XII Niedziela Zwykła    (20 czerwca 2021 r.)

7,30    +    Leona Maciejko (20 rocz. śmierci), rodziców z obojga stron, Ludwikę i Mieczysława Bojdo, siostrę Annę
9,30    +    Emilię i Stanisława Dobrzyńskich oraz rodziców z obojga stron
11,30    o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Najświętszej dla ks. Damiana z okazji 10 rocz. święceń kapłańskich
13,30    +    Stanisława Kończalskiego (int. dzieci)
18,00    +    Franciszka Sobieralskiego (greg.20/30)

Poniedziałek    (21 czerwca 2021 r.)

17,30    w intencji parafii
17,30    +    Stanisława Saka
18,00    +    Józefa Bojdo (int. z ofiar pogrzebu)
18,00    +    Franciszka Sobieralskiego (greg.21/30)
18,00    +    Helenę i Aleksandra Siemiątkowskich oraz Marię i Józefa Kulig

Wtorek        (22 czerwca 2021 r.)
       
17,30    +    Weronikę Oćwieja (int. z ofiar pogrzebu)
17,30    +    Alojzego Bickiego i Władysława Płaskocińskiego
18,00    +    Franciszka Sobieralskiego (greg.22/30)
18,00    w pewnej intencji
18,00    +    Jana i Reginę Lewandowskich, rodziców i rodzeństwo

Środa        (23 czerwca 2021 r.)

17,30    +    Stanisławę Lachowicz, Janinę i Mirosława Zabłockich oraz zmarłych z rodziny
17,30    +    Waldemara i Krzysztofa Babiarz (int. z ofiar pogrzebu)
18,00    +    Mariana Pawlickiego (z okazji Dnia Ojca)
18,00    +    Franciszka Sobieralskiego (greg.23/30)

Czwartek        (24 czerwca 2021 r.)
   
17,30    +    Jana i Stefanię Łosińskich i zmarłych z rodziny
17,30    +    Franciszka Sobieralskiego (greg.24/30)
18,00    +    Joannę, Czesława i Jana Jankowskich, Helenę Leśniak i Eugeniusza Jankowskiego
18,00    +    ks. Jana Sierosławaskiego

Piątek        (25 czerwca 2021 r.)

17,30    +    Jana Mucharskiego
17,30    +    Franciszka Sobieralskiego (greg.25/30)
18,00    +    Tomasza Schreibera
18,00    +    Zygmunta Piątkowskiego (z okazji Dnia Ojca)

Sobota        (26 czerwca 2021 r.)
   
8,00    +    Franciszka Sobieralskiego (greg. 26/30)
8,00    Msza św. dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla rodziny
15,00    ślub: Iga Kopacz i Michał Pułkownik
18,00    +    Aleksandra Bukowskiego (w 7 rocz. śmierci)
18,00    +    Jana i Janinę Olszańskich, Władysława i Stanisławę Batyra, siostrę Annę i zmarłych z rodziny

XIII Niedziela Zwykła    (27 czerwca 2021 r.)

7,30    +    Władysławę Piekalską (z okazji imienin) i zmarłych z rodzin Piekalskich i Szwajkosów
9,30    +    Zdzisława Antczaka i zmarłych z rodzin Roguskich i Antczaków
11,30    +    Jana Mucharskiego (4 rocz. śmierci)
13,30    w intencji parafii
18,00    +    Franciszka Sobieralskiego (greg.27/30)

Offline