XXVII Niedziela Zwykła    (2 października 2022 r.)

7,30    +    męża Mieczysława Raka (9 rocz. śmierci) i zmarłych z rodziny
9,30    o Boże błogosławieństwo dla Róży Różańcowej p. Sieczka za przyczyną św. Jana Pawła II
12,00    +    rodziców Janinę i Piotra
12,00    +    Helenę i Norberta Węglerskich oraz braci Norberta i Ryszarda
12,00    w intencji parafii
17,00    +    Aleksandrę, Władysława, Wiesława, Dariusza i Kamila Kwiatkowskich             

Poniedziałek    (3 października 2022 r.)

17,00    +    Wacława i Jadwigę Sobolewskich
17,00    +    Teresę i Jana Turczyn
18,00    +    Marka Rajewskiego (int. z ofiar pogrzebu)
18,00    +    Stefanię i Teofila Małeckich, Helenę Jacek, Wacława, Honoratę i Elżbietę Polakiewicz

Wtorek        (4 października 2022 r.)

17,00    +    Juliannę i Adama Kosela, Martę i Szczepana Osowskich
17,00    +    Stanisława Widlińskiego (int. z ofiar pogrzebu)
18,00    +    Helenę i Eugeniusza Wąsik
18,00    +    Mariana Sitka (int. z ofiar pogrzebu)

Środa        (5 października 2022 r.)

17,00    +    Kamila Stachowskiego ( w 2 rocz. śmierci i z okazji 28 urodzin)
17,00    +    Henryka Majewskiego (int. z ofiar pogrzebu)
18,00    +    Bronisławę Zdrojewską oraz w pewnej intencji za przyczyną św. Jana Pawła II
18,00    +    Mirosława, Sylwestra i Bolesława Kostyrów (w rocz. śmierci) oraz Jana i Krystynę Janasik (w rocz. śmierci)

Czwartek        (6 października 2022 r.)

17,00    +    Eugenię Lisiecką (int. Zakładu Pogrzebowego „Eden”)
17,00    +    Zbigniewa Błaszkiewicza (4 rocz. śmierci)
18,00    +    Stanisława Studzińskiego (int. z ofiar pogrzebu)
18,00    +    Antoniego i Franciszkę Grzankowskich oraz Wiesława Grzankowskiego

Piątek        (7 października 2022 r.)

17,00    +    Dariusza Rumińskiego (1 rocz. śmierci)
17,00    o Boże błogosławieństwo dla kapłanów, aby obdarzeni łaską modlitwy przekazywali jej głębię dalej
18,00    +    Bogumiłę Kosińską (2 rocz. śmierci) oraz Henryka Kosińskiego
18,00    +    Tadeusza Nowińskiego, Barbarę, Feliksę i Zygmunta Falkowskich

Sobota        (8 października 2022 r.)

8,00    +    Stanisława Głowackiego (int. rodziny Kwiatkowskich)
8,00    o Boże błogosławieństwo dla wszystkich z rodziny Skrzyńskich oraz o życie wieczne dla  zmarłych z rodziny Skrzyńskich
17,00    o Boże błogosławieństwo dla Kingi
17,00    +    Zygfryda Lewandowskiego (int. z ofiar pogrzebu)

XXVIII Niedziela Zwykła    (9 października 2022 r.)

7,30    w intencji parafii
9,30    za małżonków, którzy w październiku obchodzą rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa o umocnienie miłości i potrzebne łaski przez wstawiennictwo św. Zelii i Ludwika Martin
11,30    +    Bronisława Szwajkosa (3 rocz. śmierci)
13,30    +    Iwonę Wierzbicką (int. z ofiar pogrzebu)
17,00    +    Wiesława Kalwarę (int. z ofiar pogrzebu)