XXX Niedziela Zwykła    (24 października 2021 r.)

7,30    Msza św. dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny z okazji 40 rocz. ślubu Urszuli i Andrzeja
9,30    +    Marię i Tadeusza Szkopek i zmarłych z rodziny
11,30    +    Mirosława Lewandowskiego
13,30    +    Konstantego i Eleonorę Więcek
13,30    o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla całej rodziny z okazji 40 rocz. ślubu Teresy i Grzegorza
17,00    +    Blandynę i Zygmunta Tempińskich, Teresę i Jana Wilmanowicz, Małgorzatę i Mieczysława Michalskich oraz zmarłych z rodziny

Poniedziałek    (25 października 2021 r.)

17,00    +    Jerzego Aniołkowskiego
17,00    +    Jana i Stefanię Łosińskich i zmarłych z rodziny
18,00    +    Marka Krajewskiego (int. Janiny i Zdzisława Grzegorzek z Ujanowic)
18,00    +    Zofię Stefaniak, Janusza Maklakiewicza oraz Mariannę i Henryka Papaj

Wtorek        (26 października 2021 r.)

17,00    Msza św. dziękczynna za szczęśliwą operację z prośbą o zdrowie dla całej rodziny
17,00    +    Adama Szwugier
18,00    o Boże błogosławieństwo dla rodziny z okazji rocznicy ślubu
18,00    o Boże błogosławieństwo dla Władysława w 7 urodziny oraz całej rodziny

Środa        (27 października 2021 r.)

17,00    +    Kazimierza Frygier (int. z ofiar pogrzebu)
17,00    +    Albina Smolnego (int. z ofiar pogrzebu)
17,00    +    Leszka Sobań
18,00    +    Czesława Dąbrowskiego (int. Joanny i Jacka Grunwald)
18,00    Msza św. dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Ani i Sławka

Czwartek        (28 października 2021 r.)

17,00    +    ks. Jana Pronobisa
17,00    +    ks. Jana Sierosławskiego
18,00    +    Czesławę Mucharską (int. córki z rodziną)
18,00    +    Czesława Więcka (int. z ofiar pogrzebu)

Piątek        (29 października 2021 r.)

17,00    +    Józefa i Helenę Mariańskich i rodziców z obojga stron
17,00    o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Wioletty i Dariusza w 30 rocz. ślubu oraz za zmarłych Teresę i Józefa Żaków
18,00    +    Teresę Bendryn (int. Marii i Gabriela Zduńskich)
18,00    +    Tadeusza Nieradkę (z okazji imienin)

Sobota        (30 października 2021 r.)

8,00    +    Ewę Walterską (int. z ofiar pogrzebu)
17,00    +    Dorotę Sieczkę (14 rocz. śmierci)
17,00    +    Teresę i Henryka Skonieczków
17,00    +    Henrykę i Józefa Sumińskich

XXXI Niedziela Zwykła    (31 października 2021 r.)

7,30    +    Tadeusza Pawelca
9,30    +    Józefa Bojdo (int. z ofiar pogrzebu)
11,30    +    Kamila Szymańskiego
11,30    +    Józefa Kamińskiego (40 rocz. śmierci)
13,30    +    Mirosława Kulińskiego
13,30    w intencji parafii
17,00    +    Leona Perdenię (120 rocz. urodzin) i Zofię Perdenię (40 rocz. śmierci)