XI Niedziela Zwykła    (13 czerwca 2021 r.)

7,30    w intencji parafii
9,30    za małżonków, którzy w czerwcu obchodzą rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa o umocnienie miłości i potrzebne łaski przez wstawiennictwo św. Zelii i Ludwika Martin
11,30    +    Teresę Zalewską (int. z ofiar pogrzebu)
13,30    +    Urszulę i Edwarda (9 rocz. śmierci) Lesickich
18,00    +    Franciszka Sobieralskiego (greg.13/30)

Poniedziałek    (14 czerwca 2021 r.)

17,30    Msza św. dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Aleksandry w rocznicę urodzin
17,30    +    Stanisława Różyckiego (14 rocz. śmierci) i Józefa Raciniewskiego (13 rocz. śmierci)
18,00    +    Wandę Kowalską (int. Romana Różyckiego z rodziną z Grębocina)
18,00    +    Franciszka Sobieralskiego (greg.14/30)

Wtorek        (15 czerwca 2021 r.)
       
17,30    +    Jana Kuryło (int. Jadzi z rodziną)
17,30    +    Stanisława Saka
18,00    +    Franciszka Sobieralskiego (greg.15/30)
18,00    o Boże błogosławieństwo i zdrowie za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z okazji 56 urodzin (int. członków Klubu Seniora)

Środa        (16 czerwca 2021 r.)

17,30    +    Jana Kuryło (z okazji urodzin)
17,30    +    Józefa i Mariannę (w 24 rocz. śmierci Józefa)
18,00    +    Zofię i Edwarda Lankauf i zmarłych z rodziny
18,00    +    Franciszka Sobieralskiego (greg.16/30)

Czwartek        (17 czerwca 2021 r.)
   
17,30    +    Albina i Mariannę Mireckich oraz Adama i Czesława Adamskich
17,30    +    Rozalię Kowalską, Jana i Romana Drobyszewskich
18,00    +    Franciszka Sobieralskiego (greg.17/30)
18,00    o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla ks. Witolda

Piątek        (18 czerwca 2021 r.)

17,30    +    Karola Bykowskiego
17,30    +    Bolesławę i Stanisława Florek oraz Bolesławę i Teofila Wrońskich
18,00    +    Franciszka Sobieralskiego (greg.18/30)
18,00    +    Jana Janasika (z okazji imienin), Mirosława Kostyrę (5 rocz. śmierci) oraz zmarłych z rodzin Janasików i Kostyrów

Sobota        (19 czerwca 2021 r.)
   
8,00    +    Antoniego i Zofię Meler
8,00    +    Sławomira Olszewskiego (z okazji urodzin)
18,00    +    rodziców Janinę i Bolesława Wawrzyniak (w 20 rocz. śmierci)
18,00    +    Franciszka Sobieralskiego (greg.19/30)

XII Niedziela Zwykła    (20 czerwca 2021 r.)

7,30    +    Leona Maciejko (20 rocz. śmierci), rodziców z obojga stron, Ludwikę i Mieczysława Bojdo, siostrę Annę
9,30    +    Emilię i Stanisława Dobrzyńskich oraz rodziców z obojga stron
11,30    o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Najświętszej dla ks. Damiana z okazji 10 rocz. święceń kapłańskich
13,30    +    Stanisława Kończalskiego (int. dzieci)
18,00    +    Franciszka Sobieralskiego (greg.20/30)

Offline